Spreekuur

De spreekuren van de huisartsen worden gehouden in het praktijkgebouw Strabrecht 18. Voor een gewone spreekuurafspraak wordt 10 minuten ingepland.

Indien u voor meerdere klachten, vragen of een gesprek komt, is het soms niet mogelijk om dat in die tijd goed af te ronden. We vragen u dan ook om hiermee rekening te willen houden en dit bij de assistent te melden. Zo nodig maakt de assistent voor u een dubbele afspraak.

De assistent zal u vragen naar de reden van uw bezoek. Ze doet dat om het spreekuur goed, met zo min mogelijk wachttijd, te plannen.

Ook moet de assistent bepaalde behandelingen, die niet door de dokter zelf maar door speciaal opgeleide verpleegkundigen zullen gaan gebeuren, goed kunnen inplannen.

Wat de assistent ter ore komt valt helemaal onder het medisch beroepsgeheim.

 

NB. De basisfilosofie voor onze praktijk is dat voor iedere patiënt die dat nodig heeft een ruime aandacht en een degelijke behandeling of begeleiding beschikbaar is. Het kan daarom gebeuren dat ondanks onze voorzorgen er een uitloop in tijd in het spreekuur plaatsvindt. We vragen uw begrip daarvoor. Het is mogelijk om telefonisch tijdens het spreekuur bij ons naar de eventuele wachttijd te informeren.

Door een ingrijpende reorganisatie van onze praktijk ,die mogelijk is geworden door de ingebruikname van een nieuwe grotere praktijkruimte in het praktijkgebouw hebben we de soms lange wachttijden (die vroeger in de zeer krappe praktijkruimte die ons ter beschikking stond meer regel dan uitzondering waren) belangrijk kunnen terugbrengen. Ze komen nu alleen nog voor bij extreme drukte.

We hebben in de balieruimte een koffie-corner gerealiseerd waar als er in een spreekuur toch nog gewacht moet worden een aangenamere invulling van de wachttijd mogelijk is. Binnenkort zal voor dat doel ook een "Minibieb" in de balieruimte worden geopend.

 

Het is ook mogelijk een verpleegkundige consult-afspraak te maken. Deze vinden plaats in speciaal daarvoor ingerichte praktijkruimtes binnen het praktijkgebouw Strabrecht 18.

Voor deze afspraken wordt een periode van 20 of 30 minuten ingepland, waarin de verpleegkundige met haar hulpmaterialen geheel ter beschikking van de patiënt zal zijn en geen andere activiteiten plant.

De consulten worden georganiseerd om mensen met chronische ziekten meer aandacht te kunnen geven en uitgebreider te kunnen controleren.

Het is niet mogelijk hier spontaan binnen te lopen; de hier gehouden controles zijn vaak weken tot maanden tevoren vanuit de praktijk gepland, waarbij afsprakenkaartjes aan de afspraak herinneren.

Omdat de verpleegkundige tijdens dit spreekuur niet tussentijds voor andere praktijk-taken ingepland kan worden is hier een "no show"-tarief van toepassing bij absentie van de patiënt

Adres

Huisartspraktijk Frank Liebregts

Strabrecht 18

5591BP Heeze

 

Contactinformatie

Telefoon 040-2264499
Spoedlijn 040-2265544
 -indien levensgevaar 112
Receptenlijn 040-2264499 optie 2
Overleglijn 040-2264499 optie 4
Fax 040-2265353
Buiten openingstijden (Spoedpost) 088-8765151
   
Email info@huisartsliebregts.nl
   

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten