college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Visie

De voornaamste opdracht voor alle teamleden is: “er zijn” voor de mensen die onze hulp vragen. Zij kunnen dan een situatie creëren waarin mensen zich als persoon benaderd weten, waarin ze het gevoel hebben gehoord en begrepen te worden, waarin ze het gevoel hebben welkom bij ons te zijn, waarin de professionele afstand tot de patiënt klein wordt gehouden, maar waarin ze ook de zekerheid hebben te maken te krijgen met een hulpverlener met vakkennis en levenservaring.

Vanuit de praktijk is de opdracht naar ieder teamlid toe dat deze het werk van elke dag als een genoegen ervaart, dat beletsels voor werkplezier worden weggeruimd en dat ambities van afzonderlijke teamleden naar vermogen worden gehonoreerd zodat ze zich op elk moment ten nutte willen maken van de patiënten. Op deze manier kunnen ze de basisvoorwaarde voor een warme en persoonsgerichte behandelomgeving voor onze patiënten creëren.

Dit leidt tot een visie dat de zorgverlening strikt op de patiënt als individu wordt toegesneden, dat er steeds aandacht is voor diens persoonlijke situatie; dat de eventuele grenzen aan de behandeling ook door diens persoonlijke situatie worden bepaald zodat er ook begrip en empathie voor de patiënt blijft als zo iemand een bepaald behandeldoel niet kan halen.

Patiënten worden op een eerlijke manier benaderd: ”hokus pokus” in geneeswijzen wordt ontraden en onze voorkeur voor “evidence based geneeskunde” wordt besproken en toegelicht. Maar als een patiënt zijn heil in het alternatieve circuit zoekt wordt hier tolerant en begripvol mee omgegaan.

Wij staan kritisch tegenover wat bestaande belangenorganisaties en overheden aan onze beroepsuitoefening willen veranderen. Recente ontwikkelingen in ons vak zijn vaak geen verbeteringen. De huisartspraktijk als langjarig aanwezige kenner en vriend van individu of huisgezin zou moeten blijven bestaan, en door instanties op een rechtvaardige en respectvolle manier benaderd moeten worden.

Ook staan wij voor de kwaliteit van ons werk: onze praktijk heeft de kwaliteitsaccreditatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ook is de huisarts als erkend kwaliteitsconsulent ingeschreven bij het CHBB (College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden).

Alle praktijkmedewerkers hebben meer ervaring en een hogere opleiding dan gebruikelijk. Daarom zijn zij in staat om betere en uitgebreidere zorg te verlenen.

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin