college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Nieuwe patienten

In deze rubriek is informatie opgenomen die voor die mensen van belang kan zijn die zich als nieuwe patiënt in onze praktijk willen aanmelden. Ze biedt een handvat om de overgang van uw vorige huisarts naar onze praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onze doelstelling is om als praktijk te blijven groeien. Gelet op de belangstellingssfeer van de in onze praktijk werkende artsen  nodigen we met name a.s. ouders en gezinnen met jonge kinderen uit om zich bij onze praktijk aan te melden.

Personen of gezinnen die van buiten ons waarneemgebied naar Heeze, Sterksel of Leende verhuizen zullen -uitzonderlijke situaties daargelaten- altijd in onze praktijk kunnen worden ingeschreven.

Na invullen van het inschrijfformulier van onze praktijk ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanmelding gehonoreerd is. Wij garanderen dat uw privacy in elke situatie strikt wordt gegarandeerd en dat persoonlijke informatie per direct wordt vernietigd. 

Hieronder vindt u een drie tal links die u bij inschrijving behulpzaam kunnen zijn: 

Inschrijfformulier

De Praktijkfolder

De Administratieve Kant

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin