Visie

De voornaamste opdracht voor alle teamleden is: “er zijn” voor de mensen die onze hulp vragen. Zij kunnen dan een situatie creëren waarin mensen zich als persoon benaderd weten, waarin ze het gevoel hebben gehoord en begrepen te worden, waarin ze het gevoel hebben welkom bij ons te zijn, waarin de professionele afstand tot de patiënt klein wordt gehouden, maar waarin ze ook de zekerheid hebben te maken te krijgen met een hulpverlener met vakkennis en levenservaring.

Vanuit de praktijk is de opdracht naar ieder teamlid toe dat deze het werk van elke dag als een genoegen ervaart, dat beletsels voor werkplezier worden weggeruimd en dat ambities van afzonderlijke teamleden naar vermogen worden gehonoreerd zodat ze zich op elk moment ten nutte willen maken van de patiënten. Op deze manier kunnen ze de basisvoorwaarde voor een warme en persoonsgerichte behandelomgeving voor onze patiënten creëren.

Dit leidt tot een visie dat de zorgverlening strikt op de patiënt als individu wordt toegesneden, dat er steeds aandacht is voor diens persoonlijke situatie; dat de eventuele grenzen aan de behandeling ook door diens persoonlijke situatie worden bepaald zodat er ook begrip en empathie voor de patiënt blijft als zo iemand een bepaald behandeldoel niet kan halen.

Patiënten worden op een eerlijke manier benaderd: ”hokus pokus” in geneeswijzen wordt ontraden en onze voorkeur voor “evidence based geneeskunde” wordt besproken en toegelicht. Maar als een patiënt zijn heil in het alternatieve circuit zoekt wordt hier tolerant en begripvol mee omgegaan.

Wij staan kritisch tegenover wat bestaande belangenorganisaties en overheden aan onze beroepsuitoefening willen veranderen. Recente ontwikkelingen in ons vak zijn vaak geen verbeteringen. De huisartspraktijk als langjarig aanwezige kenner en vriend van individu of huisgezin zou moeten blijven bestaan, en door instanties op een rechtvaardige en respectvolle manier benaderd moeten worden.

Ook staan wij voor de kwaliteit van ons werk: onze praktijk heeft de kwaliteitsaccreditatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ook is de huisarts als erkend kwaliteitsconsulent ingeschreven bij het CHBB (College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden).

Alle praktijkmedewerkers hebben meer ervaring en een hogere opleiding dan gebruikelijk. Daarom zijn zij in staat om betere en uitgebreidere zorg te verlenen.

Adres

Huisartspraktijk Frank Liebregts

Strabrecht 18

5591BP Heeze

 

Contactinformatie

Telefoon 040-2264499
Spoedlijn 040-2265544
 -indien levensgevaar 112
Receptenlijn 040-2264499 optie 2
Overleglijn 040-2264499 optie 4
Fax 040-2265353
Buiten openingstijden (Spoedpost) 088-8765151
   
Email info@huisartsliebregts.nl
   

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten