Kosten

De zorgverzekering dekt niet alle kosten van uw bezoek aan de huisarts

Uw eigen risico wordt aangesproken voor:

 • De kosten van VOORGESCHREVEN MEDICIJNEN. Een steeds toenemend aantal medicijnen wordt zelfs helemaal niet vergoed zoals maagtabletten, hoesttabletten en –dranken, vitaminen en bepaalde zalven. Welke pil wordt vergoed en welk merk wordt geleverd verschilt per kwartaal en de redenen daarvoor zijn ook voor ons een raadsel. Het is voor ons onmogelijk om hierover uitspraken en toezeggingen te doen. Wel zullen we onze creativiteit inzetten om tot een zo goedkoop mogelijke oplossing voor u te komen. De kosten van medicijnen zijn ten laste van uw eigen risico.
 • De kosten van VERBANDMATERIAAL. We proberen veel van de verbanden en windsels uit eigen werkvoorraad gratis te verstrekken. Maar grotere hoeveelheden en specialistische verbandmaterialen moeten bij apotheek of groothandel worden besteld. De kosten hiervan zijn onvermijdelijk en komen ten laste van uw eigen risico.
 • De ziekenhuiskosten bij VERWIJZING NAAR EEN MEDISCH SPECIALIST. De bijbehorende kosten hiervan zijn zeer hoog omdat niet alleen de specialist maar ook alle algemene ziekenhuiskosten moeten worden betaald: de tarieven verschillen per ziekenhuis en worden vastgesteld in onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De huisarts heeft op de hoogte hiervan totaal geen zicht.
 • De kosten van VERWIJZING NAAR ANDERE HULPVERLENERS, zoals de diëtist, de fysiotherapeut, een “stoppen met roken”-cursus etc. etc. Omdat de door de verzekering doorberekende kosten afhankelijk zijn van de bepalingen in uw polis en deze bij iedere afzonderlijke patiënt kunnen verschillen is het voor ons onmogelijk om specifieke onkosten voor u van zo’n verwijzing in te schatten. De kosten zijn ten laste van uw eigen risico. Raadpleeg hierover desgewenst uw verzekering.
 • De kosten van AANVULLEND ONDERZOEK bij de huisarts zelf:
  1. aangevraagd laboratoriumonderzoek van bloed, urine en ontlasting (ook de in de praktijk zelf bepaalde CRP valt hier onder)
  2. aangevraagd röntgen- en echoscopisch onderzoek
  3. aangevraagd endoscopisch onderzoek, zoals maag- en dikke darmonderzoek
  4. aangevraagde beoordeling door een dermatoloog (huidarts) aan de hand van een aan deze opgestuurde foto van de afwijking  (teledermatologie)
  5. aangevraagde beoordeling van hartfilmpje (ECG) of een beoordeling bij hartritmestoornis (Holter) door een cardioloog
  6. aangevraagd onderzoek bij de microbioloog naar bacteriën of parasieten in de urine, in de ontlasting of in wondvocht (de “kweek”)
  7. aangevraagd onderzoek bij de patholoog anatoom van een door de huisarts weggenomen stukje weefsel om een diagnose vast te stellen of bij de mogelijkheid van een kwaadaardigheid.
  8. bij via de huisarts aangevraagde specialistische onderzoeken (bijv MRI) waarbij uit kosten overweging geen verwijzing wordt gemaakt en waarbij de huisarts de spil van de behandeling blijft.

Aanvullend onderzoek via de huisarts is veel goedkoper dan een verwijzing. Toch kunnen ook de kosten van dit aanvullend onderzoek aanzienlijk zijn.

Omdat de door de verzekering doorberekende kosten per onderzoek afhankelijk zijn van de verzekeringsdekking, uw eigen risico en van specifieke bepalingen in uw polis is het voor ons onmogelijk om eventuele resterende kosten per persoon in te schatten. Ook is het voor ons om dezelfde reden onmogelijk om bij een afzonderlijke patiënt per behandeling een kostencalculatie te moeten maken.

De huisarts zal aangeven in hoeverre het aanvullende onderzoek wenselijk is, bijv. bij de mogelijkheid van ontdekking van ernstige ziekte (bijv. suiker- of nierziekte) of bij een mogelijke kwaadaardigheid zoals bijv. huid-, maag/darm- of longkanker.

Bij een risico op ernstige ziekte zal de huisarts het voorgenomen onderzoek of de verwijzing zonder kostenoverweging vooraf doorzetten.

Het ontdekken van eventuele ernstige ziekte staat voor ons voorop en onkosten horen daarbij ons inziens ondergeschikt te zijn.

Dit kan voor u natuurlijk anders zijn: wij hebben geen zicht op uw financiële positie, noch op de hoogte van uw eigen risico, noch op uw polisvoorwaarden.

Mochten de eventuele kosten voor u erg belangrijk zijn, verzoek de arts dan om het voorgenomen onderzoek uit te stellen en raadpleeg eerst uw zorgverzekeraar over de kosten. Realiseer u wel dat aan zo’n keuze ernstige risico’s voor u zelf kunnen kleven.

NB Bij de helpdesk van de zorgverzekeraar bestaat de gewoonte om financiële vragen terug te leggen bij de huisarts. Omdat deze per persoon en per instelling verschillen en wij niet de polisvoorwaarden van onze patiënten kennen hebben wij hier geen zicht op.

Vragen over de onkosten van een bepaald onderzoek bij een specifiek ziekenhuis of instelling kunnen dus alleen door uw zorgverzekeraar worden beantwoord.

Adres

Huisartspraktijk Frank Liebregts

Strabrecht 18

5591BP Heeze

 

Contactinformatie

Telefoon 040-2264499
Spoedlijn 040-2265544
 -indien levensgevaar 112
Receptenlijn 040-2264499 optie 2
Overleglijn 040-2264499 optie 4
Fax 040-2265353
Buiten openingstijden (Spoedpost) 088-8765151
   
Email info@huisartsliebregts.nl
   

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten