Keuringen & Verklaringen

De praktijk stelt zich terughoudend op wat betreft het doen van keuringen, de afgifte van medische verklaringen of controles t.b.v. verzekeringsmaatschappijen. 

Het enige doel van ons werken is het geven van een behandeling en/of begeleiding van een zo hoog mogelijke kwaliteit aan de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We vinden dat het voeren van een keuringspraktijk hier niet in thuishoort.

We wijken van onze terughoudende opstelling m.b.t. keuringen en medische verklaringen alleen af als we denken dat het belang van onze patiënt door onze opstelling geschaad zou worden. 

We zien dit ook bij rijbewijs- of bij levensverzekeringskeuringen gebeuren als de patiënt het risico loopt dat een onbekende keuringsarts zich te streng kan gaan opstellen. Voorbeelden hiervan zijn patiënten die een wat verstrooide eerste indruk maken of die bijvoorbeeld enigszins met de handen beven, terwijl wij als hun eigen huisarts weten dat zo'n aspect al tientallen jaren ongewijzigd aanwezig is.

Zo'n situatie zou ook kunnen ontstaan bij een levensverzekeringskeuring. Maar daar mag de eigen huisarts zelf nooit de keuring doen. In zo'n geval zullen de mensen door een waarnemende arts in onze praktijk gekeurd worden. Deze is formeel niet de eigen huisarts, maar ze heeft uit de eerste bron de informatie die de eventuele afwijkingen bij het onderzoek van de patiënt in het juiste licht kunnen plaatsen.

Als u een keuring in onze praktijk wenselijk acht dan moeten tevoren de keuringspapieren bij de assistente worden afgeleverd. Dit stelt ons in staat om tevoren een beoordeling te doen of de keuring uit patiënten-belang het best in onze praktijk zal gebeuren. Dit zal bijvoorbeeld bij de zogenoemde kleine keuringen, waar alleen om een bloeddrukmeting of laboratoriumonderzoek wordt gevraagd vrijwel nooit het geval hoeven zijn. Dan zal de assistente doorverwijzen naar een andere huisarts of naar een instantie van buiten zoals "Meditel".

U bent uiteraard altijd vrij om ons uw keuringspapieren te laten zien en om advies te vragen waar uw keuring het beste kan gebeuren.

We beschouwen de goede behandeling en begeleiding van onze eigen patiënten als onze kerntaak die niet door andere activiteiten in het gedrang mag komen. De assistentes hebben de instructie om de eventuele keuringen zo in de agenda te plannen dat onze kerntaak nooit in het gedrang kan komen. Ze zullen dus bij voorkeur op voor de praktijk rustige momenten worden gepland.

We hebben het verrichten van rijbewijskeuringen voor eigen patiënten van ons strenge keuringsbeleid uitgezonderd. U bent van harte welkom om deze door ons te laten verrichten. Door onze uitgebreidere kennis van de achtergronden van onze patiënt in vergelijking met een onbekende keuringsarts zijn wij beter in staat om tot een goede keuring in het belang van onze patiënt te komen. Ik doe een rijbewijskeuring graag zelf (wat wettelijk ook mag) om iemand een onterechte afkeuring met daarna het verdwalen in een bureaucratisch moeras te besparen.

NB. Voor mensen die niet in onze praktijk zijn ingeschreven worden geen keuringen gepland, noch worden voor hen medische verklaringen ten behoeve van derden afgegeven

Adres

Huisartspraktijk Frank Liebregts

Strabrecht 18

5591BP Heeze

 

Contactinformatie

Telefoon 040-2264499
Spoedlijn 040-2265544
 -indien levensgevaar 112
Receptenlijn 040-2264499 optie 2
Overleglijn 040-2264499 optie 4
Fax 040-2265353
Buiten openingstijden (Spoedpost) 088-8765151
   
Email info@huisartsliebregts.nl
   

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten