college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Praktijkinformatie

Hier vindt u informatie over de gang van zaken in onze huisartspraktijk. Deze is gelijk aan die in de meest recente schriftelijke uitgave van de praktijkfolder, die bij de assistente aan de balie verkrijgbaar is. Desgewenst hebben wij ook een praktijksticker beschikbaar met ons telefoonnummer erop om op uw telefoontoestel(len) te kunnen plakken.

 Contact & Gebouw   Ons team
   Telefoonnummers    Assistentes
   Spoedlijn    Praktijkverpleegkundigen
   Openingstijden    Waarneming
   
 Administratie & Documenten   Onze zorg
   Administratie     Spreekuur
   Praktijkfolder     Visites
   Keuringen en Verklaringen     Telefonisch Consult
   Privacy reglement     Herhaalrecepten
      Laboratoriumonderzoek
 Overig     Vaccinaties
   Reizigersadvisering     Kosten van huisartsbezoek
   Opleidingen  
   Klachten    Onze visie
   Vertrouwen      Visie

 

NB. Controleert u alstublieft regelmatig of het bij ons bekende telefoonnummer actueel is!

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Mw S Feijen

Dhr. AFM Liebregts

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin