college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Mijn naam is Ria Lacet en ik ben sinds 2009 als diabetesverpleegkundige (de zorg voor mensen met suikerziekte) werkzaam binnen deze huisartsenpraktijk.

 

Ik ben in 1974 gestart met mijn eerste opleiding in de psychiatrie en ben na enkele jaren thuis te zijn geweest, na de geboorte van mijn 2 zonen en dochter, HBO-V gaan doen, om als wijkverpleegkundige te kunnen gaan werken. Daar begon mijn interesse voor het begeleiden van diabetespatiënten en ben ik de opleiding tot diabetesverpleegkundige gaan volgen. Ik heb toen de wijkzorg gecombineerd met de diabeteszorg bij huisartsen. Op dit moment werk ik alleen nog als praktijkondersteuner. Ik ben zeer ervaren in de zorg voor mensen met suikerziekte en ik vervul deze functie in meerdere huisartsenpraktijken waar onder dus ook de praktijk van Frank Liebregts.

 

In 2010 heb ik ook de HBO opleiding tot praktijkverpleegkundige gevolgd, waardoor ik ook in andere taken zoals de longzorg of de bloedvatenzorg zou kunnen worden ingeschakeld. Door deze extra opleiding ben ik all-round inzetbaar op alle vakgebieden als andere praktijkondersteuners tijdelijk zouden uitvallen. Naast mijn spreekuur als diabetesverpleegkundige doe ik in deze praktijk ook Doppler-onderzoeken (het onderzoek naar de doorgankelijkheid van bloedvaten) en help ik mee met de 24-uurs bloeddrukmetingen. 

Ik zie u graag in de praktijk op Strabrecht 18 waar ik de hele woensdag aanwezig ben.

 

 

Praktijkondersteuning diabeteszorg:

De diabetesverpleegkundige doet de controles bij suikerpatienten die niet naar de internist hoeven worden doorverwezen of die door de internist naar de huisarts zijn teruggestuurd. Suikerziekte kan in principe zeer ernstig worden dus het opvolgen van de controles is erg belangrijk. De controles zijn in beginsel 1x/ 3 maanden maar als de situatie stabiel is kan er in overleg ook voor een ruimere tussenperiode worden gekozen.

Bij deze controles wordt er regelmatig naar de conditie van de voeten gekeken: diabetes kan namelijk zeer ernstige gevolgen hebben voor de voeten tot amputatie toe. Ook het gevoel in de benen kan teruglopen waardoor mensen gemakkelijk slecht genezende wonden kunnen oplopen. 1x/ 2 jaar moet ook het netvlies worden gecontroleerd waarvoor de diabetesverpleegkundige de patiënt naar de oogarts kan verwijzen. Ook moet er regelmatig bloed worden gecontroleerd zodat de eventuele medicijnen voor diabetes kunnen worden aangepast. Tenslotte moet ook naar de leefstijl worden gekeken waarbij eventueel verwijzing naar de diëtist in ons praktijkgebouw kan volgen. Veel bewegen en gewichtsvermindering zou de diabetes namelijk minder erg kunnen maken.

 

 

 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin