college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Ik ben Mieke Peijnenburg  en ik heb aan de Fontys Hogeschool de Master-opleiding tot Verpleegkundig Specialist gevolgd, ook wel "nurse practitioner" genoemd. Door deze opleiding ben ik bevoegd en bekwaam geworden om laag complexe patiëntenzorg van de huisarts over te nemen. Dit houdt in dat ik medische behandelingen in kan stellen inclusief het schrijven van recepten, het doen van verrichtingen en het zo nodig doorverwijzen van patiënten naar het ziekenhuis. 

Momenteel  ben ik als praktijkmanager binnen de praktijk werkzaam en houd ik me vooral bezig met taken in de kwaliteitszorg, zoals deskundigheidsbevordering, innovatie en onderzoek.  Onder mijn leiding is onze praktijk al vele jaren NHG-geaccrediteerd.

 

 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Mw S Feijen

Dhr. AFM Liebregts

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin