college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Ik ben Mieke Peijnenburg  en ik heb de Master-opleiding Verpleegkundig Specialist gevolgd, ook wel "nurse practitioner" genoemd.

Door deze opleiding ben ik bevoegd en bekwaam geworden om laag complexe patiëntenzorg van de huisarts over te nemen. Dit houdt in dat ik medische behandelingen in kan stellen inclusief het schrijven van recepten, het doen van verrichtingen en het zo nodig doorverwijzen van patiënten naar het ziekenhuis. 

 

In deze praktijk ben ik ook Kwaliteitsfunctionaris. Dit betekent dat ik een blijvende en goede scholing van alle teamleden van laag tot hoog bewaak. Ook ben ik verantwoordelijk voor de periodieke controle op de kwaliteit van onze dienstverlening die vanuit het Nederlands Huisartsen Genootschap wordt georganiseerd: de NHG-praktijkaccreditatie. De praktijk heeft deze kwaliteitscontrole elke keer met vlag en wimpel doorstaan.

 

 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin