college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Ik ben Marianne Lurken, sinds 1 maart 2013 in dienst in deze praktijk als praktijkondersteuner astma/ COPD en POH ouderzorg.

Ik ben in een ver verleden begonnen als verpleegkundige op Kempenhaeghe hier in Heeze.

Na de geboorte van onze kinderen ben ik onder andere gaan werken als wijkverpleegkundige in Eindhoven en in Heeze.

Ik heb de hogere beroepsopleiding in de verpleegkunde gevolgd. Daarna heb ik op de Fontys Hogeschool in Eindhoven de aanvullende opleiding voor praktijkondersteuner afgerond en sindsdien werk ik met veel plezier in de huisartsenpraktijk.

Ik werk als praktijkondersteuner normaal gesproken op maandag.  

 

 

Praktijkondersteuning astma/COPD: 

ik heb een vast schema waarin ik controle kan houden bij die mensen die in het dagelijkse leven beperkt worden door hun astma of hun COPD. Mensen denken dan: ik neem de toenemende benauwdheid wel voor lief. Maar dit hoeft niet: de gezondheid van deze patiënten gaat veel minder achteruit als ze regelmatig worden gecontroleerd en als hun medicijnen op tijd kunnen worden aangepast. Dit geldt ook voor COPD-patiënten die menen dat ze in hun normale leven nog weinig last van hun ziekte hebben. Want ondertussen wordt de conditie van de longen van deze mensen wel steeds slechter. Ik probeer dit te voorkomen door in een regelmatig gesprek met onze patiënten over hun conditie en door een regelmatige controle van de longen de achteruitgang te voorkomen of te minderen. Ik doe deze controles in overleg met de patiënt een of zo nodig enkele keren per jaar. Ik gebruik hiervoor de meetmethode spirometrie. Na elke meting bespreek ik deze met de huisarts. Zo nodig wordt de behandeling aangepast of wordt er contact opgenomen met de specialist. Ook oefen ik regelmatig met de patiënt of het inhaleren van de medicijnen nog op de juiste manier gebeurt: deze techniek kan namelijk per medicijn verschillen.

Roken is een belangrijke oorzaak van longziekte. Daarom probeert onze praktijk het roken te ontmoedigen. Wilt u stoppen met roken dan wil ik u daar graag bij helpen. Ik heb daar speciale programma's voor. Eventueel kan ik ook doorverwijzen naar het afkick-programma Sinefuma; bij deelname daar aan worden in de meeste gevallen dan de -dure- medicijnen, die bij het stoppen nodig zijn, door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Praktijkondersteuning Ouderenzorg:

Ik breng als praktijkondersteuner een regelmatig bezoek aan kwetsbare ouderen: die ouderen die kwetsbaar zijn in hun lichamelijke of psychische gezondheid. Ik doe deze bezoeken bij kwetsbare ouderen af en toe om een vinger aan de pols te kunnen houden en om te kijken of de praktijk nog iets voor de patiënt of voor hun verzorgers kan doen. Als het nodig is kom ik natuurlijk veel vaker op visite. Ik kan ik patiënt in contact brengen met de dagbehandeling of met de wijkzorg of ik kan andere ondersteuning regelen. Als iemand psychisch achteruit gaat kan ik ook onze ouderenpsycholoog Aart Verberne inschakelen die ook huisbezoeken kan brengen.

In onze praktijk worden oudere mensen met gezondheidsproblemen besproken in een multi-disciplinair overleg. Aan dit overleg nemen de andere deelnemers van het wijknetwerk deel: de huisarts, de wijkverpleegkundige, de verpleeghuisarts van de Sint Anna Zorggroep, de apotheker en onze psycholoog Ouderenzorg. In dit overleg wordt de gezondheid, de thuissituatie en het medicijngebruik van de kwetsbare oudere besproken. Ik licht de patiënten tevoren in als ze in dit overleg besproken worden en de bespreking gebeurt alleen als de patiënt toestemming daarvoor geeft. Ik breng aan de patiënt of aan de mantelzorger achteraf verslag uit wat er is besproken en of er nog nieuwe maatregelen moeten worden genomen. 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin