college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Sinds 1989 ben ik werkzaam als gediplomeerd doktersassistente MBO. Binnen de praktijk heb ik de mogelijkheid gekregen om me na te scholen in mijn belangstellingsgebied: de zorg voor mensen met hart- en bloedvatproblemen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik op de Hogeschool Zuyd in Heerlen de HBO-opleiding Praktijkondersteuner CVRM ("cardiovasculair risicomanagement") heb mogen afronden. Dit heeft me de bevoegdheid en de deskundigheid gegeven om als praktijkondersteuner op dit terrein te mogen werken. 

Toch kan ik het ook het werken als doktersassistente niet missen. Daarom combineer ik de twee functies doktersassistente en praktijkondersteuner CVRM.

Binnen de huisartsenpraktijk ben ik drie dagen in de week aanwezig. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Op dinsdagochtend en op donderdagochtend heb ik mijn spreekuren als Praktijkondersteuner CVRM. Verder zal ik extra uren invullen tijdens afwezigheid van mijn collega's of wanneer er extra assistentie gewenst is.

Ik ben getrouwd en ik heb een dochter en een zoon. 

Graag tot ziens!

 

Praktijkondersteuning CVRM: 

Ik verzorg sinds april 2006 het spreekuur voor de begeleiding van mensen met hoge bloeddruk en met problemen aan de bloedvaten. Om deze taak aan te kunnen heb ik op dit terrein een gedegen extra opleiding genoten. Ik controleer iedere drie maanden onze patiënten met hart- en vaatproblemen waarbij ik de bloeddruk controleer maar ook de leefstijl en de bloedwaarden zoals cholesterol en nierfunctie. Als men dat wenst kunnen ook persoonlijke problemen die de bloeddruk kunnen verhogen worden besproken. Ik controleer zowel mensen waarbij onze huisarts zelf de hoge bloeddruk behandelt, maar daarnaast ook mensen die vanuit de cardioloog of de internist naar onze praktijk zijn terugverwezen.

Om mijn taak goed te kunnen doen neem ik een ruime tijd voor elk CVRM consult: maximaal 30 minuten. Behalve de meting op de praktijk is ook thuiscontrole mogelijk: mensen leveren dan hun gegevens (bloeddrukmetingen die ze thuis hebben gedaan) voorafgaand aan mijn spreekuur aan de balie, via het thuisportaal of via een e-mailconsult bij mij in. Ik zal, omdat dit belangrijk is, ook een keer per jaar een 24-uurs meting van de bloeddruk willen doen. Uiteraard worden de ook laboratoriumwaarden die bij hart- en vaatziekten horen tenminste 1x per jaar gecontroleerd. Er wordt ook af en toe een Doppler (een meting van de doorgankelijkheid van de bloedvaten) gedaan en soms is een Echo van het hart nodig. Ik heb ervaren dat mijn CVRM-spreekuur door de meeste deelnemers erg wordt gewaardeerd.

 

 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin