college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Nieuws uit onze praktijk

Bericht over Simone

Tot ons en haar eigen verdriet moeten wij melden dat onze huisarts Simone Feijen vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden haar praktijkvoering als huisarts zal moeten neerleggen. Simone had als vriendelijke en deskundige huisarts bij ons en bij onze patiënten in korte tijd een goede reputatie opgebouwd. Haar vertrek kwam voor ons zeer onverwachts en we missen haar zeer. Simone heeft uitgesproken geen persoonlijk afscheid van onze patiënten te kunnen nemen. Uiteraard zijn blijken van waardering voor wat ze voor patiënten betekend heeft welkom.

We hebben in goed overleg met Simone een opvolgster voor haar gezocht die dezelfde medische achtergrond, dezelfde werkstijl, vriendelijkheid en expertise heeft als zij zelf.

Ook Annemarie Gerritsen heeft een bijzondere expertise m.b.t. kinderen en jonge gezinnen. Verder heeft ze de capaciteiten om de contactopname met onze praktijk verder te ontwikkelen door het op korte termijn creëren van de mogelijkheid tot consultafspraken via internet, e-mailconsulten en internet-dossierinzage (uiteraard zullen we voor wie dit wenst ook het traditionele contact met patiënten voluit handhaven). Annemarie heeft inmiddels tot beiderzijds genoegen al in de praktijk gewerkt. Ze zal in onderlinge samenspraak met Simone haar werkzaamheden per 31 augustus overnemen. 

Een nieuw elan

We hebben al sinds jaren een ervaren, deskundig goed lopend assistententeam. We hebben in het praktijkgebouw een comfortabele en gezellige werk- en verblijfruimte voor onze patiënten en teamleden gemaakt. De spreekuurplanning is vernieuwd waardoor wachttijden veel minder zullen optreden. Er zijn in het gebouw ook andere extra voorzieningen beschikbaar zoals een dagelijks bloedafname lab vanuit het Sint Anna ziekenhuis. Inmiddels heeft ook de psycholoog Aart Verberne zijn opwachting in onze praktijk gemaakt als praktijkondersteuner voor dementie.

Dietiste Nicole Beenders, met bijzondere ervaring met kinderen en in het (low carb) "Leende-dieet", is binnen ons gebouw werkzaam. We werken samen met een vast netwerk van op hun bekwaamheid geselecteerde paramedici (meerdere fysiotherapeuten, podotherapeut, diëtist, logopedist en vele anderen) en met enkele organisaties voor wijkverpleging. Ook is er een effectief samenwerkingsverband met de organisatie Pallister voor 24-uurs palliatieve zorg en nachtverpleging bij terminale patiënten. Zie hiervoor ook ons netwerk van geselecteerde zorgverleners waarmee wij bij voorkeur samenwerken in het hoofdstuk Praktijkinformatie onder het kopje Ons netwerk

Onze praktijk is vitaal en heeft een gezellig en deskundig team met een volledige praktijkondersteuning.  We nodigen patiënten actief uit om zich bij onze praktijk aan te sluiten. Gelet op de belangstellingssfeer van de artsen worden met name aanstaande ouders en jonge gezinnen met kinderen uitgenodigd om zich bij ons aan te melden.

Als nieuwe patiënten van buiten het praktijkgebied zich aanmelden dan wordt hun verzoek tot opname in onze praktijk (via deze site website of in een persoonlijk contact aan de balie) normaal gesproken altijd geaccepteerd.

Mocht u in de praktijk waar u op dit moment bent ingeschreven een weinig servicegerichte of onbeleefde bejegening door teamleden ervaren en ontevreden zijn over de gegeven dienstverlening, dan bent u welkom in onze praktijk. Maar bij een aanmelding van binnen ons praktijkgebied maken we het voorbehoud dat we aan de kandidaat-patiënt verzoeken om ons aanmeldingsformulier bij ons in te leveren en uw aanmelding indien mogelijk met de eigen huisarts te communiceren. Het zou mogelijk kunnen zijn dat we uw aanmelding niet kunnen of mogen accepteren. 

 


Nog meer deskundigheid in onze praktijk

We hebben de psycholoog Aart Verberne gecontracteerd om de psychische zorg aan onze dementerende patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Hij zal dat voornamelijk in de vorm van bezoeken aan huis doen, en hij zal dat doen in samenwerking met de Specialist Ouderenzorg van de "Ananz Zorggroep" uit Geldrop. Dit is de organisatie waar ook het Sint Annaziekenhuis onder valt. Zijn werktijden zijn nu nog niet bekend, maar we zullen deze zo spoedig mogelijk met u delen.


Jeugdzorg

De gemeente heeft de hulp van de huisartsen gevraagd om te proberen de kosten voor de Jeugdzorg zo laag mogelijk te houden. We hebben in eerste instantie in het publieke belang hier positief op gereageerd. Daarom is er sinds april een pedagoge als "POH-GGZ-Jeugd" in onze praktijk geplaatst. Onze eerste ervaringen met dit project zijn wisselend: kinderen kunnen worden aangemeld bij het CJG waarbij in een aantal gevallen de goedkoopste aanbieders van jeugdzorg worden gekozen, met minder opleiding, minder ervaring en minder behandelopties. Het kan dan voorkomen dat de achterliggende oorzaak van de problemen niet aangepakt omdat die "buiten het taakgebied valt" of wordt er met lapmiddelen gewerkt. Dit is schrijnend omdat het hier een kwetsbare groep van kinderen en jeugdigen betreft die psychisch in de knel zijn gekomen. We overwegen om bij een aantal kwetsbare kinderen weer ons eigen plan te trekken als het voorgaande niet wordt verbeterd. In het belang van deze kinderen maken we dan weer gebruik van ons eigen netwerk van psychologen die mogelijk duurder zijn, maar ook betere en langere hulp kunnen bieden.


Een soepeler lopende praktijkorganisatie

Een nieuwe telefooncentrale

We hebben een nieuwe telefooncentrale met vier afzonderlijke telefoonlijnen. Deze biedt de mogelijkheid om direct verbinding te leggen met de spoedlijn. Wij bevelen aan dat u in een spoedsituatie zonder het keuzemenu af te luisteren direct optie "1" intoetst. U krijgt dan binnen 30 seconden contact met onze assistente. Bij levensbedreigende spoed bevelen wij aan direct 112 te bellen. De andere telefoonlijnen zijn opgedeeld in drie opties zodat het telefonisch contact met onze patiënten directer plaatsvindt: op deze manier wordt de wachttijd teruggedrongen. Wij houden de wachttijd aan de telefoon (in het bijzonder bij spoedcontacten) via een geautomatiseerd systeem per dag bij zodat we de mogelijkheid hebben om snel bij te sturen.

Koppeling medische gegevens met derden

Wij bieden onze patiënten de mogelijkheid om de eigen medische gegevens direct door te zetten naar de apotheek, het ziekenhuis en de spoedpost. We respecteren dat een groot deel van onze patiënten geen prijs stelt op een dergelijke koppeling. Indien u koppeling van uw gegevens met derden wel wilt dan dient u dit bij ons aan te geven. Wij hebben binnenkort voor de mensen die koppeling met derden wensen aan aanvraagformulier op deze website beschikbaar.

Avondspreekuur

Wij zullen een beperkt avondspreekuur openen met enkele plaatsen in de week. U kunt zich per e-mail aanmelden voor een plaats in dit avondspreekuur. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor ouders met kinderen in de kinderopvang, of als de patiënt begeleid moet worden door iemand die overdag werkt. Niet ieder spreekuurcontact is echter geschikt om op een dergelijk spreekuur behandeld te kunnen worden. De assistenten bepalen dan in samenspraak met de dokter of U voor een avondconsult in aanmerking komt.

Patiënten-enquête

We gaan de mogelijkheid bieden tot een steeds doorlopende patiënten-enquête. We gaan op deze website een patiënten-enquête formulier plaatsen, welke uit een aantal standaardvragen over onze praktijk en extra ruimte voor eigen opmerkingen bestaat. Dit biedt onze patiënten de mogelijkheid om op schrift, in persoon of per e-mail direct feedback te geven op de dienstverlening van onze praktijk. Indien u deze feedback liever anoniem geeft dan kunt U deze ook in onze blauwe receptenbus deponeren.

Een betere sfeer voor onze patiënten

De praktijk zal als service en ter verhoging van de sfeer in de wachtkamer de schilderijen die er nu hangen deels vervangen door een seizoens-afhankelijke tentoonstelling verzorgd door het IVN. De IVN ververst haar tentoonstelling met regelmaat en richt deze zo in, dat deze ook onderwerpen heeft die in het bijzonder voor jongeren en kinderen interessant kunnen zijn.

Tevens zal er een mini-bieb geplaatst worden met boeken die U mee kunt nemen. Deze mini-bieb wordt geplaatst door Zorglandgoed Het Huisven.

Binnenkort zullen we - ter vervanging van een grote wachtkamerstoel die uit het jaar "0" stamt - voor onze eigen patiënten enkele tafels en comfortabele stoelen in de wachtkamer plaatsen.

Tenslotte zijn er plannen om actuele informatie over onze praktijk en de wachttijden bij artsen en praktijkondersteuners van dat moment via een TV-scherm in de wachtkamer af te beelden.

We hebben een koffieautomaat voor onze patiënten beschikbaar welke direct na afloop van de corona-maatregelen in de balieruimte zal worden geplaatst. Ook op deze manier wordt de periode in onze praktijk voor onze patiënten veraangenaamd.

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Mw S Feijen

Dhr. AFM Liebregts

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin