college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Actualiteiten

 

De aanstaande verhuizing van de familie Liebregts

Er gaan in Heeze geruchten rond dat de familie Liebregts de praktijkwoning te koop gaat zetten en een appartement in de Kapelstraat gaat betrekken.

Dit klopt: de praktijkwoning heeft een inhoud van 1700 kuub en ze is voor het echtpaar Liebregts veel te groot geworden sinds hun kinderen het huis uit zijn. Hun woning met praktijkruimten aan de Geldropseweg 116 zal dus binnenkort in de verkoop komen.

Dit betekent beslist niet dat Frank Liebregts zich uit de praktijk zal terugtrekken. Integendeel, Frank heeft recentelijk zijn licentie als huisarts weer met 5 jaar verlengd en hij heeft de faciliteit om zijn licentie na afloop van deze 5 jaar opnieuw met 5 jaar te verlengen.

 

Zorgcowboys, vergadertijgers en protocollenridders

De gezondheidszorg wordt sinds de invoering van het marktsysteem in de gezondheidszorg geteisterd door "Zorgcowboys". Dit zijn mensen of instanties die er op uit zijn om via de gezondheidszorg snel rijk te worden met goedkope en slechte zorgverlening, of met regelrecht bedrog. Als de zorgcowboys na fraudemeldingen door de zorgverzekeraar worden weggestuurd dan richten ze gewoon een andere BV op, schrijven zich weer bij de verzekeraars in en gaan vrolijk verder in een andere regio. 

Tip: Onze teamleden weten uit de eigen ervaring van mensen uit onze praktijk welke hulpverleners integer zijn en welke de Zorgcowboys zijn. Informeer daarom bij onze praktijkassistenten welke instanties en welke zorgverleners te vertrouwen zijn. 

 

Een tweede categorie die de gezondheidszorg onnodig duur maken zijn de "Vergadertijgers". Dit zijn organisaties die zogenaamd de huisartsen en wijkverplegers ondersteunen maar die feitelijk alleen het budget opmaken, dat voor goede ziekenzorg bestemd zou horen te zijn. Een van deze vergadertijgers is het Regionale Ondersteuningsorgaan "Robuust". Ze laten van zich horen in glossy prospectussen waarin hun zegenrijke werk wordt geprezen. Ik heb als huisarts verder nooit iets van de Stichting "Robuust" mogen vernemen.

Andere lieden die in deze categorie vallen zijn natuurlijk de "consultants" die door grote en kleine gemeenten, helaas ook Heeze, worden ingehuurd en die prachtige rapporten kunnen produceren. Ze souperen met hun zeer hoge declaraties het budget op dat door gemeenten liever aan echte jeugdzorg of maatschappelijke zorg zou moeten worden besteed.  

 

De derde categorie zijn de "Protocollenridders", dit zijn de "Zorggroepen", die door de overheid en door de zorgverzekeraars worden gepropageerd. Veel praktijken, o.a. 2 praktijken uit Heeze, hebben zich bij zo'n zorggroep aangesloten. Onze praktijk heeft dat geweigerd. Er wordt geroepen dat een zonder deze "zorggroepen" een zelfstandige praktijk (die volgens de protocollenridders uit de tijd is) niet meer zou kunnen voortbestaan. In hun beeld zijn grote en onpersoonlijke gezondheidscentra waar hulpverleners uitwisselbaar zijn en waarin er geen persoonlijke zorg meer is, uiteindelijk onze toekomst. Onze artsen maar ook veel andere huisartsen elders bewijzen dat aansluiting bij een zorggroep niet nodig is en zelfs slechtere patiëntenzorg in de hand werkt . 

Zorggroepen zijn professioneel opgezette organisaties met strenge regels. Ze dwingen de aangesloten praktijken om strikt volgens de door hen vastgestelde behandelprotocollen te werken. Onze praktijk heeft bewezen prima volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap te kunnen werken maar ze wil niet bij zo'n club aangesloten zijn. We hanteren het motto van de befaamde internist Peter Lestrade: "Goede dokters kennen alle protocollen. Slechte dokters voeren ze uit" 

 

 

Terugroepactie Slaapapnoe-apparatuur

Er is veel publiciteit over het terugroepen van de Philips Dreamstation. Deze zou bij een bepaalde manier van schoonmaken stukjes isolatiemateriaal uit het binnenwerk kunnen verliezen. De laatste maand komen er ook stukken in de krant die suggereren dat kleine stukjes isolatiemateriaal ook kanker zouden kunnen veroorzaken. Laat u daardoor niet misleiden: dit "nieuws" wordt verspreid door advocatenkantoren in de Verenigde Staten die erop uit zijn om een zo hoog mogelijk schadebedrag te kunnen claimen. Want in de USA wordt het inkomen van letselschadeadvocaten bepaald door de hoogte van de schadevergoeding die ze kunnen bewerken. Het is dus in hun belang om de gevolgen zo negatief mogelijk af te schilderen. 

Mijn advies: Blijf uw Dreamstation gebruiken, ook voordat het apparaat in een terugroepactie wordt aangepast ! 

Deze terugroepactie is gebaseerd op publicaties waarin staat dat schadelijke isolatiedeeltjes loslieten en ingeademd konden worden. Dit is met name in de Verenigde Staten het geval omdat daar de reiniging van apparaten op een vaak rigoureuze manier, zoals met gebruik van Ozon, wordt aangepakt. Dit kan consequenties voor de Dreamstation hebben omdat het isolatiemateriaal dan snel desintegreert. Maar in Nederland gebruikt men bij reiniging van het apparaat water en groene zeep en zijn deze consequenties niet uitgesloten, maar minder aanwezig. Om claims voor te zijn worden binnenkort in de hele wereld alle apparaten teruggeroepen en aangepast. Maar het terugroepen van de apparaten gebeurt in een slakkentempo, behalve in de landen waar hoge claims te verwachten zijn, zoals in de Verenigde Staten.

 Het slaapapnoe-syndroom is een zeer ernstige aandoening, die aanleiding geeft tot het sneller ontstaan van hoge bloeddruk, suikerziekte en hartproblemen. Hierdoor kunnen mensen tot tien jaar korter leven! Ook geeft slaapapnoe (doordat mensen s'nachts door benauwdheden een slechtere slaapkwaliteit hebben) aanleiding tot minder fitheid en slechter presteren overdag (hierdoor soms zelfs in slaap vallen achter het stuur!), en meer risico op een burn-out en depressies. Dit risico staat in geen verhouding tot het loslaten van enkele deeltjes door overdreven rigoureuze reinigingsmethoden in bepaalde landen! Als een dokter op deze manier met zeer kleine risico's bij een behandeling zou omgaan dan kunnen we onze praktijk wel sluiten.


 

 

 

 

 

 

 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin