college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Actualiteiten

Terugroepactie Slaapapnoe-apparatuur

Er is veel publiciteit over het terugroepen van de Philips Dreamstation. Deze zou bij een bepaalde manier van schoonmaken stukjes isolatiemateriaal uit het binnenwerk kunnen verliezen. De groothandel raadt aan in afwachting van deze terugroepactie het apparaat niet meer te gebruiken. Want zo zegt de woordvoerder (die ongetwijfeld communicatiekunde heeft gestudeerd maar die door gebrek aan medische achtergrond de impact van slaapapnoe-apparaten niet kent) tijdens het nieuws op TV: "u zult na stoppen wat minder goed slapen maar slaapapnoe is geen ernstige aandoening". Door deze terugroepactie en het advies om het gebruik te stoppen dekken de fabrikant en de groothandel zich in tegen juridische claims; het lot van slaapapnoe-patiënten interesseert ze kennelijk minder.

Mijn advies: Blijf uw Dreamstation gebruiken en negeer de adviezen van fabrikant en groothandel ! Blijf deze gebruiken ook voordat het apparaat in een terugroepactie wordt aangepast ! Deze terugroepactie is namelijk gebaseerd op enkele ervaringen in de Verenigde Staten waar schadelijke isolatiedeeltjes loslieten en ingeademd konden worden. Dit is met name in de Verenigde Staten het geval omdat daar de reiniging van apparaten op een vaak rigoureuze manier, zoals met gebruik van Ozon, wordt aangepakt. Dit kan consequenties voor de Dreamstation hebben, die dan desintegreert. In Nederland gebruikt men bij reiniging van het apparaat azijn en groene zeep en zijn deze consequenties niet gemeld. Om claims te voorkomen, die met name in de VS zeer fors kunnen zijn, worden binnenkort in de hele wereld alle apparaten teruggeroepen en aangepast. 

Maar de voorlichting van de groothandel over slaapapnoe als een relatief onschuldige aandoening is volstrekt fout. Het slaapapnoe-syndroom is een zeer ernstige aandoening, die aanleiding geeft tot het sneller ontstaan van hoge bloeddruk, suikerziekte en hartproblemen. Hierdoor kunnen mensen tot tien jaar korter leven! Ook geeft slaapapnoe (doordat mensen s'nachts door benauwdheden een slechter slaapkwaliteit hebben) aanleiding tot minder fitheid en slechter presteren overdag (hierdoor soms zelfs in slaap vallen achter het stuur!), en meer risico op een burn-out en depressies. Dit risico staat in geen verhouding tot het loslaten van enkele deeltjes na te rigoureuze reinigingsmethoden in bepaalde landen! Als een dokter op deze manier met zeer kleine risico's bij een behandeling zou omgaan dan kunnen we onze praktijk wel sluiten.


Coronavaccinatie

 

Lezers van deze website hebben in het afgelopen jaar mijn frustraties gemerkt over het zwabberbeleid van deze minister die in mijn ogen volstrekt onbekwaam is en verblind wordt door zijn eigenwaan. Adviezen van deskundigen uit zijn eigen team worden regelmatig genegeerd (zie zijn spreuk "dansen met Janssen") en uit zijn beleidsmaatregelen blijkt een structureel wantrouwen naar artsen en ziekenhuizen. Zijn bokkesprongen worden weggepoetst door een team van spindoctors binnen zijn ministerie die met een uitgekookte publiciteitsstrategie anderen tot zondebok van zijn wanbeleid weten te maken. Ik heb in allerlei updates toegelicht waarom er bij een ander en consistenter beleid het aantal Coronadoden lager was geweest en de economie sneller uit de malaise had kunnen komen.

Nu is er het bericht dat het ministerie 200.000 van de bij artsen overgebleven vaccins zal laten vernietigen omdat bureaucratische regels verzending hiervan naar ontwikkelingslanden verbieden. "Want het is mogelijk dat de doosjes waarin ongebruikte ampullen liggen een aangebroken verpakking hebben". Dit is vreemd omdat het vaccinbeheer al tientallen jaren probleemloos in handen is van artsen en ziekenhuizen (in aangebroken doosjes!). Verder meldt hij dat de vaccins binnenkort over datum zullen zijn. Maar ze zijn nog niet over datum, en ze zullen bij tijdige verzending al lang voordien gebruikt zijn. Om nare publiciteit als gevolg van deze krankzinnige regels te voorkomen heeft minister de Jonge beloofd om hetzelfde aantal vaccins uit eigen voorraad voor vervoer naar Afrika beschikbaar te stellen. Dit is een "fopsigaar": want bij een flexibelere opstelling zou het op te sturen aantal vaccins, waar men in Afrika naar snakt, veel groter zijn geweest. 

Er is bij deze minister, niet-arts/ex-wethouder van Rotterdam, sprake van een structureel wantrouwen tegen iedereen die niet tot zijn directe entourage behoren, en met name tegen deskundige mensen die op de werkvloer de kolen uit het vuur halen. Uit zijn beleid spreekt een onmenselijkheid die ik gelet op het redden van mensenlevens in Afrika niet over mijn kant kan laten gaan. En tegelijkertijd promoot hij een extra derde dosis van het duurste vaccin wat er is, afkomstig van Pfizer (zijn favoriete leverancier waar de winst tegen de muren klotst) aan kwetsbare mensen in ons land die door de hun eerdere vaccinaties al nauwelijks meer een levensbedreigend risico lopen. Ik kan dit niet met mijn geweten verantwoorden en ik veracht de collega's die nu nog de minister blind volgen in zijn beleid. Daarom heb ik besloten mijn overgebleven Corona-ampullen ter beschikking te stellen aan www.prullenbakvaccin.nl, en te proberen zoveel mogelijk collega's te overreden hetzelfde te doen. Op deze manier kunnen we ons best doen dat deze vaccins langs "informele weg" alsnog in Afrika terecht kunnen komen om daar gebruikt te worden. Dat de Inspectie voor de Volksgezondheid als consequentie in tweede instantie met een maatregel jegens mij zou kunnen dreigen interesseert me geen biet: zij staan dan aan de foute kant, niet ik.  

 

 

 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Mw S Feijen

Dhr. AFM Liebregts

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin