college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Drs. Aart Verberne, psycholoog is een all-round psycholoog die de psychologische hulpverlening in zijn volle omvang uitoefent. Hij heeft belangstelling voor en een ruime ervaring op het terrein van de ouderenzorg. We proberen op deze manier de psychische zorg voor onze oudere patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Hij heeft ook de mogelijkheid om huisbezoeken te doen en hij zal zijn beroep uitoefenen in samenwerking met de Specialisten Ouderenzorg van de Ananz Zorggroep (de organisatie waar het Annaziekenhuis onder valt). Hij is elke vrijdagochtend in onze praktijk aanwezig.

NB. Omdat Aart Verberne de psychologische hulpverlening in haar volle omvang uitoefent zal hij ook psychologische hulp kunnen bieden aan jongere volwassenen die dit nodig hebben. Of hij kan eventueel via zijn netwerk ook goede hulpverlening elders mogelijk maken. Mocht u zijn hulp op prijs stellen, meld dit dan bij onze praktijk-assistent, die u in het spreekuur bij hem zal inplannen.

 

 

 

Praktijkondersteuning GGZ (=Geestelijke GezondheidsZorg) voor Ouderen:

Er zijn in ons land lange wachtlijsten voor behandeling van mensen met psychische problemen in alle categorieën. De problemen hierdoor zijn overal enorm en ze zijn voor mensen met dementie zo mogelijk nog erger. Door de afbraak van de ouderenzorg in de laatste 15 jaar (het opblazen van de gezinszorg, de afbraak van de wijkverpleging en het sluiten van de bejaardenhuizen) zijn juist deze mensen in de kou blijven staan. Deze afbraak werd door de instanties verdedigd met slogans als "zo lang mogelijke maximale zelfstandigheid voor ouderen" en "waar mogelijk geen professionele zorg maar mantelzorg (=verzorging door de partner of door andere familieleden)". In feite was het om ordinaire bezuinigingsmaatregel. De behoefte aan zorg bij bejaarde mensen wordt sindsdien op een keiharde manier beoordeeld. De behoefte aan dagelijkse zorg wordt in "keukentafelgesprekken" met de afdeling WMO van de gemeente waar mogelijk afgeknepen. Ook worden ze de dupe van een vaak slechte beoordeling van hun medische situatie door ambtenarij zoals het CIZ. Ze staan vaak zo lang op wachtlijsten dat hun familieleden er letterlijk onder bezwijken.

Een praktijkondersteuner GGZ voor ouderen probeert deze schrijnende situaties te voorkomen door de psychische conditie en de thuissituatie van kwetsbare oudere mensen en hun verzorgers te beoordelen. Hij kan dan zijn netwerk inschakelen zodat zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de psychische achteruitgang van de oudere af te remmen en de thuissituatie te verbeteren. De patiënt zelf wordt hierdoor geholpen en de belasting voor de verzorgers kan worden verminderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin