college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Onze praktijk is vitaal en heeft een gezellig en deskundig team met veel extra praktijkondersteuning en capaciteit. Wij hebben een groeiende praktijk die in principe open is voor nieuwe patiënten. Gelet op de belangstellingssfeer van de artsen worden met name aanstaande ouders en jonge gezinnen met kinderen uitgenodigd om zich in onze praktijk als patiënt aan te melden.

 

andere deskundigheid in onze praktijk 

Er is in dit land een groot tekort aan hulp- en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen in het eerste stadium van dementie. Door de afbraak in de ouderenzorg (w.o. het sluiten van de verzorgingshuizen) op basis van "zo lang mogelijk maximale zelfstandigheid voor ouderen" en "waar mogelijk geen professionele maar mantelzorg" zijn juist deze mensen in de kou blijven staan. Ze worden de dupe van de slechte beoordeling door ambtenarij zoals het CIZ en blijven in zo lang op wachtlijsten staan dat hun familieleden er letterlijk onder bezwijken. Om situaties zoals deze te voorkomen heeft onze praktijk de psycholoog Aart Verberne aangetrokken, een allround psycholoog met o.a. veel ervaring op het terrein van de ouderenzorg, die in samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde van de Ananz Zorggroep de zorg aan onze dementerende patiënten gaat optimaliseren.


Ziekte van dokter Liebregts

Hij is zelf vanaf 24 december geveld door Covid-19, "Corona". Na een ziekteperiode in bed tot in de 3e week van januari is hij na een aanvankelijk traag herstel nu duidelijk aan de beterende hand. Inmiddels is het herstelproces zodanig goed verlopen dat hij zijn volledige werkschema aan het hervatten is.

Helaas is hij en zijn gezin getroffen door een zeer ernstige ziekte bij een zoon die een aanslag is op de mentale weerbaarheid. Hij voelt zich daarom niet altijd in staat om begeleidende gesprekken te voeren zoals van oudsher gebruikelijk was. Informeer bij de assistente of dit ook in uw situatie het geval is

NB. Er gaan geruchten in het dorp dat Frank Liebregts zou afbouwen. Dit is helemaal niet het geval. De enige reden van zijn uitval was zijn onvermogen om voluit te werken als gevolg van de lange nasleep van zijn ernstige Covid-19 ziekteperiode.


Zijn uw gegevens nog actueel?

Er zijn omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van spoedsituaties, bij verwijzingen en bij lab- en röntgen-uitslagen, dat het belangrijk is dat we snel contact op kunnen nemen met patiënten. Het komt dan regelmatig voor dat we mensen niet kunnen bereiken omdat hun mobiele nummer gewijzigd is, of dat hun telefonische huisaansluiting is vervallen, of omdat ze zijn verhuisd.  Controleert U alstublieft of uw gegevens, en in het bijzonder het telefoonnummer dat bij ons bekend is, nog actueel zijn!

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Mw S Feijen

Dhr. AFM Liebregts

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin