college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Waarneming

Voor de opvang van de avond-, nacht- en weekenddiensten zijn de huisartsen uit de gemeente Heeze-Leende aangesloten bij de Spoedpost ZO Brabant.

Voor de waarneming overdag bij ziekte of vakantie van de eigen huisartsen hebben we een vaste "pool" van bekwame en ons vertrouwde waarnemend artsen.

 

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin