college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Vertrouwen

We vinden vertrouwen in de relatie tussen huisarts en patiënt erg belangrijk voor ons werk.

Indien dit vertrouwen voor u te wensen overlaat dan stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt.

 

Praktijkteam Frank Liebregts

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin