college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Spreekuur 

De spreekuren van de huisartsen worden gehouden in het praktijkgebouw Strabrecht 18. Voor een gewone spreekuurafspraak wordt 10 minuten ingepland.

Indien u voor meerdere klachten, vragen of een gesprek komt, is het vaak niet mogelijk om dat in die tijd goed af te ronden. We vragen u dan ook om hiermee rekening te willen houden. Zo nodig maakt de assistente voor u een dubbele afspraak.

De assistente zal u vragen naar de reden van uw bezoek. Ze doet dat om het spreekuur goed, met zo min mogelijk wachttijd, te plannen. 

Ook moet de assistente bepaalde behandelingen, die niet door de dokter zelf maar door speciaal opgeleide verpleegkundigen zullen gaan gebeuren, goed kunnen inplannen. 

Wat de assistente ter ore komt valt helemaal onder mijn medisch beroepsgeheim.

 

NB. De basisfilosofie voor onze praktijk is dat voor iedere patiënt die dat nodig heeft een ruime aandacht en een degelijke behandeling of begeleiding beschikbaar is. Het kan daarom gebeuren dat ondanks onze voorzorgen er een uitloop in tijd in het spreekuur plaatsvindt. We vragen uw begrip daarvoor. Het is mogelijk om telefonisch tijdens het spreekuur bij ons naar de eventuele wachttijd te informeren.

 

Het is ook mogelijk een verpleegkundige consult-afspraak te maken. Deze vinden plaats in onze praktijkruimte op Geldropseweg 116 of binnen het praktijkgebouw Strabrecht 18.

Voor deze afspraken wordt een periode van 20 of 30 minuten ingepland, waarin de verpleegkundige met haar hulpmaterialen geheel ter beschikking van de patiënt zal zijn en geen andere activiteiten plant.

De consulten worden georganiseerd om mensen met chronische ziekten meer aandacht te kunnen geven en uitgebreider te kunnen controleren.

Het is niet mogelijk hier spontaan binnen te lopen; de hier gehouden controles zijn vaak weken tot maanden tevoren vanuit de praktijk gepland, waarbij afsprakenkaartjes aan de afspraak herinneren.

 

Omdat de verpleegkundige tijdens dit spreekuur niet tussentijds voor andere praktijk-taken ingepland kan worden is hier een "no show"-tarief van toepassing bij absentie van de patiënt

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin