college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

VACCINATIES EN REISADVIEZEN.

Hoewel de kennis en expertise voor reizigersadvisering binnen de praktijk aanwezig zijn - twee teamleden zijn geregistreerd reizigersadviseur - legde het geven van reizigersadviezen in het verleden een dusdanig beslag op de praktijkorganisatie dat de basis voor ons werken (het bieden van goede huisartsgeneeskundige zorg) in het gedrang kwam. Het team heeft daarom unaniem besloten om het bieden van reizigersadviezen te staken.

Onze praktijk verwijst alle patiënten die adviezen willen over vaccinaties en medicatie i.v.m. reizen naar het buitenland naar de GGD of naar een Travelclinic.

 

De praktijk is beschikbaar, en binnen het team is daarvoor de expertise aanwezig, voor het geven van alle overige vaccinaties binnen en buiten het Rijksvaccinatie-programma. Hierover kan contact met ons worden opgenomen

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin