college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Praktijkverpleegkundigen

We hebben ons aangesloten bij controleprogramma's van het St Annaziekenhuis en de thuiszorgorganisatie om de behandeling en begeleiding voor bepaalde groepen patiënten zo optimaal mogelijk te maken.

In dit kader zijn in mijn praktijk onderdelen van controles bij mensen met chronische ziekten, hoogbejaarden en terminale zieken overgenomen door gespecialiseerde verpleegkundigen.

 

De controles vanuit onze praktijk gebeuren in de zogenoemde categorale spreekuren, die plaatsvinden in de praktijkruimten op het adres Geldropseweg 116, of op het Strabrecht of indien nodig bij mensen aan huis. Ook visite tijdens een, en op indicatie direct na een ziekenhuisopname worden door een praktijkverpleegkundige verzorgd.

Onze categorale spreekuren zijn het "diabetes"-spreekuur", het "hart- en vaatziekten/hypertensie"-spreekuur en het "astma/COPD"-spreekuur.

 

De verpleegkundigen, die zich met de spreekuren hebben belast hebben alle een aanvullende specialistische opleiding gehad, en ze werken volgens onze instructie. Ze kennen geheimhoudingsplicht t.a.v. alles wat hen in de spreekuren ter ore komt.

Tijdens deze spreekuren en huisbezoeken is er t.b.v. direct overleg en verpleegkundige altijd een telefonische conferentiemogelijkheid met de huisarts. 

Doel van dit alles is, om mensen die veel zorg nodig hebben meer aandacht te kunnen geven, en ook op andere manieren dan alleen de medische naar hun problemen te kunnen kijken. 

Ook denken we met de inzet van deze verpleegkundigen een verdere verbetering van de kwaliteit van de geboden medische zorg te kunnen leveren.

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin