college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Praktijkinformatie

Hier vindt u informatie over de gang van zaken in onze huisartspraktijk. Deze is gelijk aan die in de meest recente schriftelijke uitgave van de praktijkfolder, die bij de assistente aan de balie verkrijgbaar is. Desgewenst hebben wij ook een praktijksticker beschikbaar met ons telefoonnummer erop om op uw telefoontoestel(len) te kunnen plakken.

Kijk bij de actualiteiten voor recente wijzigingen in onze praktijkorganisatie.

 Contact & Gebouw   Ons team
   Telefoonnummers    Assistentes
   Spoedlijn    Praktijkverpleegkundigen
   Openingstijden    Waarneming
   
 Administratie & Documenten   Onze zorg
   Administratie     Spreekuur
   Praktijkfolder     Visites
   Keuringen en Verklaringen     Telefonisch Consult
   Privacy reglement     Herhaalrecepten
      Laboratoriumonderzoek
 Overig     Vaccinaties
   Reizigersadvisering     Wist u dat...
   Opleidingen  
   Klachten    Onze visie
   Vertrouwen      Visie

 

Ons team

© 2019 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin