college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Klachten

We realiseren ons, dat er dingen anders kunnen gaan dan de bedoeling is. We kunnen dit alleen veranderen of voorkomen als u het ons zegt.

 

Indien u adviezen, dan wel klachten heeft met betrekking tot de gang van zaken in de praktijk, laat ons dit dan weten. We hebben in voorkomende gevallen een klachtenformulier voor u beschikbaar.

 

De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland.

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin