college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Keuringen & Verklaringen

De praktijk stelt zich terughoudend op wat betreft het doen van keuringen, de afgifte van medische verklaringen of controles t.b.v. verzekeringsmaatschappijen. 

Het enige doel van ons werken is het geven van behandeling en/of begeleiding van een zo hoog mogelijke kwaliteit aan de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We vinden dat het voeren van een keuringspraktijk daar niet in thuishoort.

 

We wijken van onze terughoudende opstelling m.b.t. keuringen en medische verklaringen alleen af als we denken dat het belang van de patiënt door onze opstelling geschaad zou worden. 

We zien dit ooit bij rijbewijs- of bij levensverzekeringskeuringen gebeuren als de patiënt het risico loopt dat een onbekende keuringsarts zich te streng kan gaan opstellen. Voorbeelden hiervan zijn patiënten die een wat verstrooide eerste indruk maken of die bijvoorbeeld enigszins met de handen beven, terwijl wij als hun eigen huisarts weten dat zo'n aspect al tientallen jaren ongewijzigd aanwezig is.

In een dergelijk geval doe ik als behandelende arts een rijbewijskeuring graag zelf (wat wettelijk ook mag) om iemand een onterechte afkeuring met daarna het verdwalen in een bureaucratisch circuit te besparen.

Zo'n situatie zou ook kunnen ontstaan bij een levensverzekeringskeuring. Maar daar mag de eigen huisarts zelf nooit de keuring doen. In zo'n geval worden mensen door de waarnemend arts gekeurd die formeel niet de eigen huisarts is, maar die uit eerste bron de informatie heeft die de eventuele afwijkingen bij het onderzoek van de patiënt in het juiste licht kunnen plaatsen.

 

Als u een keuring in onze praktijk wenselijk acht dan moeten tevoren de keuringspapieren bij de assistente worden afgeleverd. Dit stelt ons in staat om tevoren een beoordeling te doen of de keuring uit patiënten-belang het best in onze praktijk zal gebeuren. Dit zal bijvoorbeeld bij zogenoemde kleine keuringen, waar alleen om een bloeddrukmeting of laboratoriumonderzoek wordt gevraagd vrijwel nooit het geval zijn. Dan zal de assistente doorverwijzen naar een andere huisarts of naar een instantie van buiten zoals "Meditel".

U bent uiteraard altijd vrij om ons uw keuringspapieren te laten zien en om advies te vragen waar uw keuring het beste kan gebeuren.

 

Ook alle andere oudere patiënten uit onze praktijk zijn voor hun rijbewijskeuring bij ons van harte welkom. Zij worden uit oogpunt van objectiviteit meestal gekeurd door de huisarts die hen in onze praktijk het minste in de afgelopen periode heeft gezien.

 

We beschouwen de goede behandeling en begeleiding van onze eigen patiënten als onze kerntaak die niet door andere activiteiten in het gedrang mag komen. De assistentes hebben de instructie om de eventuele keuringen zo in de agenda te plannen dat onze kerntaak nooit in het gedrang kan komen. Ze zullen dus bij voorkeur op voor de praktijk rustige momenten worden gepland.

 

NB. Voor mensen die niet in onze praktijk zijn ingeschreven worden geen keuringen gepland, noch worden voor hen medische verklaringen ten behoeve van derden afgegeven

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin