college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Herhaalrecepten

Deze kunt u aanvragen via optie 2 van het keuzemenu van onze telefooncentrale achter het reguliere telefoonnummer (040 - 226 44 99)  

Gelieve bij alle telefonische receptaanvragen svp * uw naam, * uw geboortedatum, * de precieze naam van het gewenste medicijn, * de gewenste hoeveelheid en met name * het precieze gebruik van het medicijn goed in te spreken! Ook de * apotheek waar u het recept wenst op te halen moet genoemd worden. 

NB. Het alleen noemen van de naam bij de aanvraag of het alleen melden van de boodschap "zoals gebruikelijk" kunnen leiden tot afleverfouten met schade voor de persoon in kwestie.

 

Mocht u het gebruik van de receptenlijn te bewerkelijk vinden, dan kunt u ook het doosje of het etiket van het door u gewenste herhaalrecept deponeren in de speciale donkerblauwe receptenbus, die voor dit doel bij de balie is geplaatst.

 

Dagelijks om 11.30 worden de aangevraagde herhaalrecepten op de receptenlijn door de assistente beluisterd, en wordt de receptenbus geleegd. Hierna kunt u de door de assistente klaargemaakte recepten uiterlijk de volgende dag na 16.00 bij de apotheek ophalen.

NB. Aflevering door de apotheek op dezelfde dag wordt nagestreefd, maar kan niet altijd worden gegarandeerd! Geeft dit in uw geval problemen, neem dan a.u.b. direct contact met ons op.

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin