college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Administratie

Onze praktijk is door alle zorgverzekeraars erkend, en we streven er naar met hen allen een contract af te sluiten.

Om meer tijd aan onze feitelijke bekwaamheid, te weten de medische hulp aan onze patiënten, te kunnen besteden proberen we de administratieve beslommeringen zoveel mogelijk te beperken.

Ons aanspreekpunt voor alle administratieve zaken is Kitty van Rooij, ook te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en uw vragen en opmerkingen in deze zijn altijd welkom.

 

NB. De vanuit onze praktijk gegeven extra onderzoeks- en behandelmogelijkheden maken het scheppen van extra behandelruimte en de aanschaf van geavanceerde apparatuur noodzakelijk, en teamleden worden voor deze patiëntencontacten specifiek vrijgesteld. Om deze reden zal de praktijk bij niet aangekondigde absentie een "no show"-tarief declareren.

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin