college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

De opschorting van de vaccinatiecampagne door de autoriteiten

Vanaf 8 april 2021 is er sprake van het opschorten van de vaccinatie van vrouwen onder de 60 jaar i.v.m. een zeer klein risico op een speciale vorm van trombose. eerder mochten alleen mensen onder 65 jarigen met Astra Zeneca worden gevaccineerd: 8 gevallen  zijn opgetreden bij jonge vrouwen op 700.000 vaccinaties. Tegelijkertijd levert roken en pilgebruik een aanzienlijk hoger tromboserisico op! En ook de ziekte Corona zelf levert bij mensen met stollingsafwijking een uitzonderlijk veel hoger risico op trombose op dan de vaccinatie. En alle artsen zijn inmiddels getriggerd dat zo'n afwijking tussen de 7 en 20 dagen na vaccinatie kan optreden, zodat het stellen van de diagnose en de behandeling snel kan gebeuren. De kans dat je de komende maanden vermoord wordt is groter dan het risico op een ernstige bijwerking van dit vaccin.

Zie voor een goede reactie op de hernieuwde opschorting het artikel van 4 april j.l. in de Volkskrant  in de bijlage. Het Janssen-vaccin wat binnenkort wordt geïntroduceerd is van hetzelfde type als het Astra Zeneca en zal dezelfde bijwerkingen geven. De Pfizer/BioNTec en Moderna-vaccins zijn van een ander type. Ze geven deze bijwerking niet maar ze zullen in de toekomst ongetwijfeld in een zeer klein percentage andere bijwerkingen blijken te hebben, ook dodelijke, die nu nog niet bekend zijn. Iedereen zoals die meneer van het bureau bijwerkingen geneesmiddelen roept maar wat als een kip zonder kop op TV en ondergraaft op zeer dubieuze gronden de motivatie om het Astra Zeneca-vaccin te ontvangen, met veel doden (niet alleen Covid maar ook allerlei mensen die overlijden omdat ze niet geopereerd konden worden, omdat de IC's vol met Covid-patienten liggen) als gevolg

Dit beleid wordt gemaakt door "deskundigen" die in meerderheid in de afgelopen jaren geen ziekenhuis van binnen hebben gezien (bijvoorbeeld de voorzitters van de RIVM en van de Gezondheidsraad, en virologen die de opleiding diergeneeskunde als vooropleiding hebben zoals de professoren Ab Osterhaus en mw. Koopmans). De politici die uiteindelijk de beslissingen nemen zijn zowel medisch als economisch ter zake volstrekt onkundig, en varen op informatie van het RIVM en de Gezondheidsraad, waar de vergadertijgers en de kamergeleerden in de meerderheid zijn. Ze hebben het bloed van de overledenen en de ellende van de ondernemers en anderen die financieel lijden aan hun handen. De adviezen van de ziekenhuisartsen in het OMT, zoals dhr. Kuypers, worden genegeerd ten voordele van ter zake niet kundige anderen in dit "management team" die zomaar wat roepen.

De enige oplossing is vaccineren, vaccineren, vaccineren i.p.v. steeds opnieuw paniekerige maatregelen te nemen en de mensen wantrouwen tegen vaccinaties aan te praten.

Eerder mochten alleen mensen onder 65 jaar met Astra Zeneca worden gevaccineerd en nu mogen plotseling alleen 60-plussers met dit vaccin worden gevaccineerd. Op enig moment, volgens regels die voor niemand nog te begrijpen zijn, zal ik weer vaccins ter beschikking krijgen die volgens het ministerie dan snel ingespoten moeten worden ongeacht de extra belasting voor ons die dit dan zal geven. Ik walg als ik "de minister van de mooie schoenen" dhr. de Jonge weer op de TV zie oreren. En alles wat hij uitkraamt is voor mij niet meer aan mensen uit te leggen.

Ik overweeg om in de vaccinatiecampagne de adviezen van overheidszijde in het vervolg te negeren en mijn eigen plan te trekken. 

-------------------------------------------------------------

Tip: lees goede en evenwichtige informatie over de eerdere opschorting in een artikel van de Volkskrant (16 maart, p.4); de digitale versie heb ik in de bijlage toegevoegd.

Recentelijk is ook publiciteit gegeven aan de introductie van het Janssen-vaccin, een nieuw kansrijk vaccin dat veel lijkt op dat van Astra Zeneca; dit vaccin hoeft maar 1x toegediend te worden maar het is wat minder effectief dan de huidige vaccins. Ik geef informatie over het Janssen-vaccin in update 16 maart

Inmiddels is duidelijk geworden dat in de komende maanden de ongevaccineerden alleen door de GGD zullen worden gevaccineerd. De redenen daar achter zijn bespottelijk: ze dateren op onkunde bij de beslissers en zullen de lockdownperiode fors verlengen: nog meer armoede en ellende bij iedereen die lijdt onder de maatregelen en meer onnodige ziekte en overlijden. In mijn optiek zit er onkunde achter deze maatregelen en het kan in mijn ogen beter.

Update 15 maart 2021

De autoriteiten hebben besloten om de vaccinatiecampagne met Astra Zeneca-vaccins, de enige vaccins die voor gebruik door huisartsen zijn toegestaan, op te schorten voor 14 dagen. Dit is in afwachting van een onderzoek dat zal worden ingesteld naar eventuele bijwerkingen op het gebied van bloedstolling. We hebben dit als praktijkmedewerkers uit het nieuws moeten vernemen. Het gaat dan nog niet zozeer om de eventuele juistheid van de genomen maatregelen maar met name het als een kip zonder kop aanmodderen bij de uitvoering, zonder plan en zonder overleg met het werkveld. Op deze manier wordt de geloofwaardigheid van de hele vaccinatiecampagne onnodig en op een vakkundige manier ondergraven, en worden de mensen zich in de Covid19-campagne hebben ingezet (de testers, de prikkers van de GGD en de prikkende huisartsen) voor Jan Joker gezet.

Als Rutte, de Jonge en consorten de vaccinatiecampagne zo beschadigen dan stel ik me de vraag of ik aan deze maskerade nog verder wil meewerken. 

De feiten: het Astra Zeneca-vaccin is van hetzelfde type als de bekende vaccins voor babies en zuigelingen (bijv. DKTP) en de reizigersvaccins zoals DTP. Deze "klassieke vaccins" zijn gebaseerd op een concept wat al meer dan 60 jaar bekend is en alle eventuele complicaties zijn in al die jaren inmiddels aan het licht gekomen en nauwkeurig beschreven. De conclusie hiervan is dat er incidenteel complicaties voorkomen, maar dat het aantal hiervan zeer gering is en bij lange na niet opweegt tegen alle levensjaren die met het toepassen van deze "klassieke vaccins" worden gewonnen. In Engeland en Schotland zijn inmiddels miljoenen mensen van alle leeftijden (ook boven 65 jaar) door de NHS (dat zijn de huisartsen daar) met het Astra Zeneca-vaccin gevaccineerd en hierbij zijn geen bijzondere zaken gezien. Complicaties die nu in landen als Denemarken, Oostenrijk en elders worden waargenomen komen voor bij vaccinatie in grote centra. Er is in deze grote centra weinig voorgeschiedenis van de te vaccineren mensen bekend en dus ook geen kennis over bij hen al bestaande stollingsafwijkingen. Ook is de opvolging van klachten na vaccinatie in deze grote centra minder goed waardoor ernstige bijwerkingen later worden ontdekt en behandeld met dus ernstiger gevolgen. Dit is in tegenstelling tot de Nederlandse huisartsenpraktijk en de Engelse NHS waar normaal gesproken wel al elke afwijking bij de te vaccineren patiënten bekend is en de mensen na vaccinatie beter in de gaten kunnen worden gehouden.

De bijwerking die in Denemarken en Noorwegen bij het Astra Zeneca vaccin is beschreven komt alleen voor bij een partij met het batchnummer ABV5300. Deze batch is in Nederland niet in omloop en hier ook niet gebruikt! Desalniettemin is Nederland als een kip zonder kop andere West-Europese landen in de opschorting gevolgd. Landen zoals België, Groot Brittannië, Zwitserland en vrijwel alle Midden-Europese landen zetten hun vaccinatiecampagne gelukkig gewoon door; zelfs de landen die de betreffende batch ABV5300 wel hebben ontvangen zoals Zweden, Polen en Griekenland. Ook de Baltische staten, Roemenië en Oostenrijk hebben deze batch ontvangen. Zij vaccineren ook gewoon door met Astra Zeneca, maar gebruiken daarbij de flacons met het batchnummer ABV5300 niet meer. Er wordt door slecht geïnformeerde mensen, waaronder ook huisartsen, in de krant geroepen dat Astra Zeneca veel meer bijwerkingen zou kennen dan andere vaccins. Dit is onjuist: er zijn tot dusver bij Astra Zeneca geen andere klachten beschreven dan de hierboven beschreven te verwachten klachten in de eerste 3 dagen na vaccinatie, en uit de bijwerkingencijfers van het Lareb blijkt dat deze bij Astra niet hoger zijn dan bij Pfizer/BioNTec en Moderna.

De cijfers van het Lareb (de overheidsinstantie waar bijwerkingen moeten worden gemeld) zijn duidelijk: Lareb meldt op 16 maart in een Nu.nl-item de aantallen binnengekomen meldingen t/m 14 maart: er zijn 8853 meldingen binnengekomen over bijwerkingen bij het Pfizer/BioNTec vaccin, 708 meldingen over het Moderna-vaccin en 1210 meldingen over het Astra Zeneca vaccin. Deze cijfers spreken voor zich en zetten de artikeltjes in de kranten waar burgers hun zorg over het Astra Zeneca-vaccin uitspreken in een schril daglicht. De fa. Astra Zeneca heeft in het afgelopen jaar veel slechte kritiek gekregen vanwege haar verkeerde reacties op kritische artikelen in de pers: ze heeft haar public relations duidelijk niet op orde. Daarom ligt het Astra Zeneca-vaccin (dat in wezen een veilig en goed gedocumenteerd vaccin is) voortdurend onder een vergrootglas.   

Daar tegenover staan de m-RNA vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna: dit is een geheel nieuw type vaccin wat zeer recent is ontwikkeld en waarvan daarom de uiteindelijke uitwerking bij patiënten op de langere termijn nog onbekend is. Het aantal proefpersonen waarop het vaccin bij de ontwikkeling daarvan is "uitgeprobeerd" is uiteraard ook beperkt.  In Israël en elders zijn inmiddels miljoenen mensen zonder problemen met dit vaccin gevaccineerd. We verwachten bij de m-RNA-vaccins geen gevolgen op lange termijn maar we weten dat bij deze vaccins nog niet zeker. Zoals bij Astra Zeneca zijn er ook bij de Pfizer/BioNTec en Moderna-vaccins complicaties na vaccinatie geconstateerd: in hun geval is er extra sterfte bij 90-jarigen in Noorwegen en Nederland. De reactie van de fa. Pfizer op de berichten hierover was adequaat. Omdat de fa. Pfizer haar public relations duidelijk beter op orde heeft dan Astra Zeneca is hier geen paniek over ontstaan. 

Wat betreft de Covid19-infectie: na besmetting zijn er mensen die in het kader van deze ziekte trombose zullen krijgen wat een gevaarlijke complicatie van Covid19 is. Deze complicatie komt meer voor bij patiënten die afwijkingen in hun bloedstolling hebben, zoals een protrombine- of een factor 5-Leiden-deficientie. Deze stollingsafwijkingen zijn met een bloedonderzoek gemakkelijk op te sporen; ook hadden deze mensen vaak al eerder trombose en worden ze daarvoor al behandeld. De verschijnselen die voorkomen bij de ziekte Covid19 (moeheid, koorts, hoesten, spierpijn) zullen in geringe mate ook bij de meeste mensen in de eerste dagen na hun Covid19-vaccinatie ontstaan; dus een korte tijd dezelfde verschijnselen als die bij het uitbreken van de werkelijke ziekte optreden. Na vaccinatie kan er ook trombose als zeldzame bijwerking voorkomen en dan vooral bij die mensen die al problemen in de bloedstolling hadden. De bijzondere trombose-varianten ITP en TMA die nu het opschorten van de campagne hebben veroorzaakt zijn op zich zeer gevaarlijk maar ze kunnen heel goed behandeld worden als de vaccinerende artsen op deze complicatie bedacht zijn en deze dus tijdig ontdekken en behandelen. Dit is in Nederland het geval door de opzet van haar gezondheidszorg, die een goede opvolging van klachten na vaccinatie vergemakkelijkt, waardoor complicaties zoals bij ABV5300 snel worden ontdekt en daarom nog goed kunnen worden behandeld.

De "geleerden" van het RIVM gaan al het voorgaande in de komende 2 weken bestuderen waarna het vaccin weer kan worden vrijgegeven. Dit alles werd op zondagavond -dagen later dan in andere landen- in gang gezet met een persbericht en zonder de mensen die het moeten uitvoeren in kennis te stellen. Er is zoveel onrust gezaaid dat slecht geïnformeerde mensen dit vaccin zullen gaan weigeren. Vervolgens zal de pandemie hierdoor onnodig langer extra dodelijke slachtoffers veroorzaken en onnodig meer mensen economisch ruineren. De Jonge roept in de pers dat er weinig vertraging in de vaccinaties zal optreden en dat deze na 2 weken versneld worden gezet. Dit is roekeloos beleid en pertinent onjuist: het wantrouwen in vaccinatie is vergroot en meer mensen gaan weigeren. De huidige opschorting in het vaccineren gaat nu elke dag voor extra dodelijke slachtoffers zorgen. Ze zal, nu de pandemie in een opgaande lijn zit, juist nu ook meer besmettingen opleveren en deze extra besmettingen zullen het openstellen van de samenleving nog meer vertragen met meer faillissementen en andere menselijke ellende als gevolg. En dat de minister roept dat de vaccinatieaantallen over 2 weken snel kunnen worden opgeschroefd (wat overigens ook onjuist is) snijdt geen hout: de gevolgen van de huidige opschorting kunnen niet meer teniet worden gedaan. Inmiddels zijn de motivatie en de geloofwaardigheid van alle mensen die hun uiterste best hebben gedaan om in de afgelopen periode zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om zich te laten testen en te laten vaccineren vakkundig de bodem in geslagen.

Rutte, de Jonge en consorten hebben de Covid19-campagne beschadigd door deze opschorting. De heropening van onze samenleving wordt door dit ondoordachte "aanmodderen" onnodig langer uitgesteld met alle gevolgen van dien: extra dodelijke slachtoffers en extra faillissementen. Ze zouden kunnen zich beroepen op de adviesorganen zoals het OMT, maar ze zijn persoonlijk  verantwoordelijk omdat zij degenen zijn die in het beleid de knopen doorhakken.

 

Update 1 maart 2021

Alle patiënten die volgens het RIVM een vaccin zouden dienen te krijgen - de mensen van het geboortejaar 1956 en 1957 (met mensen die vanwege een verminderde afweer of een slechte gezondheid een veel hoger risico op een invaliditeit of sterfte tgv Corona lopen is geen rekening gehouden!) zijn in het afgelopen weekend van 22 en 23 februari door ons gevaccineerd. Een aantal van onze patiënten die feitelijk in aanmerking zouden komen maar die zich fit voelen en sportief zijn heeft bij ons aangegeven dat met hun vaccin een ander mag worden gevaccineerd die meer risico loopt. Ik bedank ze hiervoor van harte, en diegenen onder hen die t.z.t. een vaccin nodig hebben om bijv. op vakantie te kunnen, blijven in toekomstige vaccinatierondes uiteraard welkom. We hebben daarop zoveel mogelijk van onze kwetsbare patiënten uitgenodigd (en in eerste instantie met name zij die met een afweerstoornis kampen) om uit deze teruggeven doses (en verder de doses die zouden moeten weggegooid vanwege evt. dreigende overschrijding van de entingstijd) versneld te worden gevaccineerd.

Formeel zou ik volgens het RIVM alleen patiënten mogen uitnodigen die jonger dan 65 jaar zijn, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs zou zijn dat ze vanaf 65 jaar en 1 dag voldoende werkzaam zouden zijn. Maar inmiddels is er vanuit Groot Brittannië, waar men i.t.t. Nederland wel vanaf het eerste moment en zonder bureaucratie voluit is gaan vaccineren, het eerste wetenschappelijke onderzoek naar het effect van het vaccin bekend gemaakt.(In Londen rapporteert internist Marcel Levi dat bij gevaccineerden > 65jaar geen IC-opnames meer zijn gemeld, en uit Schotland komen recente wetenschappelijke studies dat ook bij mensen boven 65 jaar er zoveel bescherming is aangetoond, dat daarmee IC-opnames met invaliditeit en overlijden kan worden voorkomen.

Ik heb dus op goede gronde besloten om ook mijn extra kwetsbare patiënten in die categorieën net boven 65 jaar die anders nog maanden op een vaccin moeten wachten  bij voorrang alsnog uit teruggeven vaccins kunnen worden gevaccineerd. We zullen ze bij vrijgekomen vaccins vervroegd gaan oproepen.

Update 15 februari 2021 

We hebben langs officiële weg vernomen dat onze 1e vaccinronde op woensdag 24 februari zal worden geleverd, en onze 2e vaccinronde op woensdag 19 mei. 

We kunnen de organisatie dus in gang zetten. U hoort nog van ons. Kijk in de bijlage voor de officiële uitnodigingsbrief van het RIVM. We zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de vaccins een aangepaste vorm van deze brief aan onze patiënten met de door het RIVM aangewezen geboortejaren 1956/1957 toesturen.

Voor onze eigen patiënten met zeer hoog risico volgen we een ander pad: ik zal deze patiënten al in de periode voor ontvangst en op de dag van ontvangst van de vaccins zelf vanuit de praktijk rechtstreeks telefonisch benaderen om een eventuele vaccinatie met hen te kunnen bespreken.

Er komt een speciaal telefoonnummer voor kandidaten uit de geboortejaren 1956/1957 waarop deze patiënten hun vaccinatietijdstip kunnen afspreken. Er worden hierbij tijdstippen afgesproken waarop mensen zich verplicht moeten melden om drukte in het gebouw te voorkomen en om te waarborgen dat mensen de 15 min. durende periode van toezicht met voldoende afstand tot elkaar in het gebouw kunnen doorbrengen. Het speciale telefoonnummer gaat in werking op de dag na de ontvangst van de vaccins, dus op 26 februari 2021 en is voor afspraken beschikbaar tussen 10.00 tot 17.00. Dit zal dus niet het praktijknummer 2264499 zijn. Sterker nog, vanuit het praktijknummer is überhaupt geen planning binnen de de tijd-slots mogelijk. We zullen u via deze website en via een ingesproken tekst op de praktijktelefoon tijdig over het juiste speciale telefoonnummer informeren.

Update 12 februari 2021

De ontwikkelingen gaan nu snel, we hebben bericht gekregen dat we de komende week de vaccins kunnen bestellen. Zie bijlage

Om maximale snelheid en efficiency te realiseren (en om te voorkomen dat onze patiënten de komende weken in een slakkentempo worden ingepland in een vaccinatiestation in "lutjebroek") zal onze praktijk zich niet aansluiten bij de centraal ingestelde vaccinatieorganisatie. Zoals we eerder al aankondigden zullen we (i.t.t. de meeste andere praktijken) onze vaccins zelf bestellen en via een vast systeem (een telefonisch contact bij een aantal patiënten; voor alle anderen uit de doelgroep en een schriftelijke uitnodiging) de vaccinatie ter hand nemen vanaf de dag zelf dat we de vaccins in huis krijgen. Zie bijlage voor een beschrijving van de bestelprocedure van de vaccins.

Een eerste doelgroep zijn mensen die in het bijzonder gevoelig zijn voor een ernstig verloop van Corona: deze zullen persoonlijk per telefoon door de arts worden uitgenodigd. Dan kan worden besproken in hoeverre vaccinatie op dit moment verstandig is. Een tweede door de autoriteiten uitverkoren doelgroep zijn mensen die geboren zijn in 1956 en 1957. Zij zullen via een brief door ons worden uitgenodigd en in het eerstvolgende weekend na ontvangst van de ampullen worden gevaccineerd in ons eigen praktijkgebouw.

We stellen een aantal tijd-slots in waar mensen telefonisch op in kunnen schrijven. Ze worden dan specifiek op die tijd ook in het gebouw verwacht zodat drukte bij vaccinatie kan worden voorkomen; ook worden de zojuist gevaccineerde patiënten zo in staat gesteld om de officiële 15 minuten wachttijd na vaccinatie ongestoord in de wachtruimte te kunnen doorbrengen. Onze patiënten kunnen het door hen gewenste tijd-slot afspreken op een speciaal door ons in te stellen telefoonnummer dat op het moment dat wij de vaccins ontvangen zal worden geactiveerd. Omdat we zelf nog niet weten of we de vaccins deze of volgende week ontvangen heeft het geen zin om ons daar nu al over te bellen. We zullen u de komende dagen hier verder over informeren.

Update 7 februari 2021

Inmiddels hebben we een melding in onze telefoon gezet waarbij onze patiënten voor info naar de websites van de RIVM en deze eigen website worden verwezen.

We ontvingen per internet op 4 februari een uitnodiging voor een eerste vaccinatie op 6 februari in het Catharinaziekenhuis. De drie huisartsen hebben direct hiervan gebruik gemaakt en hebben dus hun eerste vaccinatie gehad. Helaas zet vaccinatie van alleen huisartsen weinig zoden aan de dijk aangezien de teamleden in de praktijk niet mee kunnen worden gevaccineerd. De bureautijgers in Den Haag hebben in hun onnozelheid bepaald dat dit niet nodig is maar teamleden doen in een gemiddelde praktijk een groot deel van de patiëntgebonden zorg! Zij blijven dus als ze besmet raken een risicofactor voor onze patiënten. 

De huisartsen kregen na hun vaccinatie op 6 februari een circulaire mee die namens een aantal uit de subsidiepot mee-etende organisaties was opgesteld. Hierin wordt de huisartsen dringend afgeraden om zelf vaccins te bestellen omdat de onderverdeling in verschillende doelgroepen bij het vaccinatiebeleid dit moeilijk zou maken. Ook deze circulaire heb ik in bijlage gezet. Maar de huisarts kent zijn patiënten in de bedoelde doelgroepen precies en kan daarom bij verstrekking van dezelfde vaccins als nu veel daadkrachtiger werken en sneller de vaccins toedienen. Ik ben er bang voor dat deze organisaties zullen proberen het hele vaccinatiegebeuren om voor de hand liggende redenen naar zich toe te trekken en dat het überhaupt toedienen van vaccins, desgewenst kosteloos dus goedkoper en in ieder geval sneller, door de eigen huisarts langs bureaucratische weg onmogelijk zal worden gemaakt.

De eerdere conclusie blijft overeind; het blijft een zooitje.

Bij nieuws melden we dit. Houd hierover dus deze website in de gaten.

Update 1 februari 2021

Wij blijven platgebeld worden over een brief van het RIVM waarin vaccinatie wordt aangekondigd en verwezen wordt naar de huisarts.

Helaas hadden wij op 1 februari geen enkele informatie gekregen noch van het RIVM, noch van de GGD. Sterker nog; wij wisten niet dat er een brief naar patiënten gestuurd werd. We haalden als praktijk onze informatie over het vaccinatiebeleid in de regio uit artikelen in het Eindhovens Dagblad. We hebben op 2 februari de brief aan de ouderen voor het eerst gezien en wij kunnen dus geen zinnig antwoord aan patiënten geven. Een behulpzame patiënt heeft ons gelukkig een kopie bezorgd. Ook van een oproep tot vaccinatie voor de huisartsen zelf hadden we nog niets vernomen terwijl de indruk werd gewekt dat de vaccinatie al zou zijn gebeurd. 

In de loop van de middag van 1 februari ontving de praktijk haar eerste mail namens een voor de overheid werkende instantie over de vaccinaties aan ouderen. In deze mail wordt aangegeven dat huisartsen NIET geacht worden hun 85-plussers zelf te prikken. Ik heb deze mail ter illustratie in een bijlage gezet. 

Inmiddels wordt door overheid en media wel de indruk gewekt dat huisartsen logistiek gezien niet in staat zouden zijn om zelf hun 85-plussers te vaccineren en dat die praktijk die haar patiënten niet de details over de coronacampagne kan vertellen haar zaakjes niet voor elkaar heeft. Maar bij het beschikbaar stellen van de Pfizer- of een Moderna-vaccins (beide blijven na verstrekking aan ons nog maximaal 4 dagen goed in een gewone koelkast) hadden we in de afgelopen periode als praktijk alle kwetsbare patiënten in ons verzorgingshuis binnen een halve middag en alle andere 85-plussers aan huis zelf binnen twee dagen kunnen vaccineren! En nu zijn deze mensen dankbaar dat ze met extra vervoer naar ver gelegen locaties worden vervoerd om na uitgebreide screening van medicijngebruik en andere details (die in onze praktijk gewoon bekend zijn) door de GGD gevaccineerd te worden. 

De assistentes worden op dit moment "plat gebeld" door patiënten die willen weten wanneer we met deze vaccinatie gaan beginnen.

Maar: we weten niets meer dan u. Er is nl. geen enkele communicatie hierover tussen de minister en de huisartsen, dit ondanks de stroom berichten namens de minister die suggereren dat hij alles in goede samenwerking met "het veld" regelt. Huisartsen hebben op dit moment geen zicht op wanneer en wie we zouden kunnen vaccineren. Het is zelfs de vraag of de huisartsen überhaupt bij de vaccinatie van kwetsbare patiënten worden betrokken. De huisarts heeft op 4 februari jl een circulaire ontvangen waarin dringend wordt afgeraden om als praktijk zelf vaccins aan te vragen. Zie bijlage. Ik ga dit advies niet opvolgen omdat ik bang ben voor vertraging door bureaucratie, dus ik probeer wel om beschikbare vaccins voor mijn patiënten te bemachtigen.

Op 19 januari hoorden we via een aanpalend ziekenhuis dat de huisartsen zelf "in de komende week" zouden worden gevaccineerd (door wie?); ook nu weer zonder dat ik als huisarts zelf buiten de nieuwsmedia om daar direct of indirect hierover ben geïnformeerd (Uiteindelijk is de eerste vaccinatie bij een huisarts in deze regio op 6 februari geweest). Ik heb bij alle beleidsmaatregelen waar ik vanuit mijn beroep rechtstreeks zicht op heb de sterke indruk dat er vanuit de overheid zonder strategie en zonder overleg met betrokkenen maar wordt aangerommeld. Alles wat de minister in de media uitkraamt wordt nl. helemaal niet of pas naderhand onderbouwd door beleidsmaatregelen. 

Ik las ook dd 1-2-2021 op blz 4 in het Eindhovens Dagblad dat er 120.000 Nederlanders meer zijn gevaccineerd dan tot dusver werd aangenomen. Want het LNAZ (ik had nog nooit van deze kennelijk mede namens de huisartsen werkend club gehoord) heeft nu nl. ook de vaccinatiecijfers van de huisartsen gerapporteerd: wat vreemd toch want de huisartsen hebben nog niemand gevaccineerd! En de ziekenhuizen en de GGD zijn nu ook bezig om de 2e vaccinatie (na drie weken) bij dezelfde mensen te zetten; deze worden in deze telling gemakshalve als nieuwe vaccinaties gerekend. Met deze banale en doorzichtige rekentruc wordt het aantal gevaccineerde mensen naar boven bijgesteld zodat dit de 2% lijkt te naderen wat op papier beter staat dan de 1,3% die tot dusver werd gehanteerd. Er wordt op deze manier door de overheid een "mooiere" papieren werkelijkheid gecreëerd terwijl er in werkelijkheid niemand extra dan de eerder vermelde 1,3% van de bevolking is ingeënt.

Een ding weten we wel zeker: als we iets weten over de komst van de vaccins dan zullen we u per omgaande via deze site hierover informeren. Ook zullen we los van georganiseer in blokken met grote snelheid al onze patiënten die dit wensen gaan vaccineren, en  de meest kwetsbaren het eerst en aan huis.

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin