college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Coronavaccinatie.

Binnen onze praktijk hebben alle patiënten geboren in de jaren 1956 t/m 1960 hun eerste vaccinatie gehad, uitgezonderd zij die hun vaccin hebben teruggegeven.

Alle kwetsbare patiënten (diegenen met een verminderde afweer en zij die door ziekte een verhoogde kans op IC-opname en/of overlijden hebben) uit onze praktijk zijn in februari 2021 -  i.t.t. de officiële richtlijnen toen - als eerste gevaccineerd omdat wij als praktijk dat belangrijk voor hen vonden. 

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij "Prullenbakvaccin" (website Prullenbakvaccin.nl ). Iedereen die haar of zijn vaccinatie gemist heeft of anderszins een vaccinatie wenst kan zich via deze website aanmelden voor een snelle vaccinatie in haar of zijn eigen omgeving. Dit omdat wij vinden dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk gevaccineerd moeten worden, niet alleen vanwege de eigen gezondheid van de patiënten maar ook vanwege het lot van onze middenstanders.

Wat betreft de berichten in het NOS-journaal over het niet aanleveren van de vaccinatiegegevens door huisartsen aan het RIVM het volgende: het RIVM kan door de primitieve opbouw van haar automatisering alleen communiceren met de GGD (een andere overheidsinstelling) en veel minder met de ICT-systemen van artsen en ziekenhuizen. We hebben een communicatief goed ICT-systeem en we merken bij controle achteraf dat onze vaccinatiegegevens bij het RIVM soms wel en soms niet worden geregistreerd. Op 17 juni werd er in het NOS-journaal gemeld dat de vaccinatiegegevens door de artsen slecht worden aangeleverd en dat de oorzaak daarvan bij falende huisartsen ligt die hun gegevens niet op orde hebben. Maar ik denk zelf dat het RIVM-aanmeldsysteem de hoofdoorzaak is dat vaccinatiegegevens daar niet doorkomen. Ook de overheid weet dat eigenlijk wel. Want het NOS-journaal meldt in het laatste zinnetje dat er volgende week een vereenvoudiging van het vaccinatie-aanmeldsysteem bij het RIVM op stapel staat. De NOS doet aan nieuwsvoorziening zonder zelf journalistiek onderzoek te doen. Het vertellen van de "juiste boodschap" aan het grote publiek is bij de persvoorlichters namens de overheid en kennelijk ook bij het NOS-journaal belangrijker dan het melden van de werkelijkheid. 

 

Terugroepactie Slaapapnoe-apparatuur

Er is veel publiciteit over het terugroepen van de Philips Dreamstation. Deze zou bij een bepaalde manier van schoonmaken stukjes isolatiemateriaal uit het binnenwerk kunnen verliezen. De groothandel raadt aan in afwachting van deze terugroepactie het apparaat niet meer te gebruiken. Want zo zegt de woordvoerder (die ongetwijfeld communicatiekunde heeft gestudeerd maar die door gebrek aan medische achtergrond de impact van slaapapnoe-apparaten niet kent) tijdens het nieuws op TV: "u zult na stoppen wat minder goed slapen maar slaapapnoe is geen ernstige aandoening". Door deze terugroepactie en het advies om het gebruik te stoppen dekken de fabrikant en de groothandel zich in tegen juridische claims; het lot van slaapapnoe-patiënten interesseert ze kennelijk minder.

Mijn advies: Blijf uw Dreamstation gebruiken en negeer de adviezen van fabrikant en groothandel ! Blijf deze gebruiken ook voordat het apparaat in een terugroepactie wordt aangepast ! De terugroepactie is gebaseerd op ervaringen in de Verenigde Staten waar schadelijke isolatiedeeltjes loslieten en ingeademd kunnen worden. Dit is met name in de Verenigde Staten het geval omdat daar de reiniging van apparaten op een vaak rigoureuze manier, zoals met gebruik van Ozon, wordt aangepakt. In Nederland gebruikt men bij reiniging azijn en groene zeep en zijn deze consequenties niet gemeld. Om claims te voorkomen, die met name in de VS zeer fors kunnen zijn, worden binnenkort in de hele wereld alle apparaten teruggeroepen en aangepast. 

De voorlichting van de groothandel over slaapapnoe als een relatief onschuldige aandoening is volstrekt fout. Het slaapapnoe-syndroom is een zeer ernstige aandoening, die aanleiding geeft tot het sneller ontstaan van hoge bloeddruk, suikerziekte en hartproblemen. Hierdoor kunnen mensen tot tien jaar korter leven! Ook geeft slaapapnoe (doordat mensen s'nachts door benauwdheden een slechter slaapkwaliteit hebben) aanleiding tot minder fitheid en slechter presteren overdag (hierdoor soms zelfs in slaap vallen achter het stuur!), en meer risico op een burn-out en depressies. Dit risico staat in geen verhouding tot het loslaten van enkele deeltjes na te rigoureuze reinigingsmethoden in bepaalde landen! Als een dokter op deze manier zou omgaan met risico's bij behandeling dan kunnen we onze praktijk wel sluiten.

 


Een nieuw elan

Met de komst van Simone Feijen is ons artsenteam compleet. Zij heeft enkele jaren ervaring in de kindergeneeskunde. We nodigen patiënten actief uit om zich bij onze praktijk aan te melden. Gelet op de belangstellingssfeer van de artsen worden met name aanstaande ouders en jonge gezinnen met kinderen uitgenodigd om zich bij ons aan te melden.


Nog meer deskundigheid in onze praktijk 

We hebben ter verbetering van onze zorgverlening contact gelegd met twee extra deskundigen: De psycholoog Aart Verberne maakt psychische zorg aan onze dementerende patiënten zo optimaal mogelijk. De pedagoge Floor Smeets biedt hulp aan de kwetsbare groep van kinderen en jeugdigen die psychisch in de knel zijn gekomen. 


Ziekte van dokter Liebregts

Hij is zelf vanaf 24 december geveld door Covid-19, "Corona". Na een ziekteperiode met bedrust tot in de 3e week van januari is hij na een aanvankelijk traag herstel nu duidelijk aan de beterende hand...

Hij is nu zijn werktijden aan het opbouwen aan de hand van zijn conditie en zijn herstel verloopt voorspoedig: hij houdt in de maand juni drie halve dagen spreekuur. Hij zal dus dus naar vermogen weer steeds meer zijn bijdrage kunnen leveren aan de praktijk. Er is in zijn spreekuur vooral plaats voor patiënten in spoedsituaties, mensen die zich dezelfde dag melden, en in mindere mate voor mensen die alleen door dokter Liebregts zelf gezien willen worden. We vragen hiervoor uw begrip.

Frank heeft helaas vanaf 20 juni zijn revalidatieperiode stil moeten zetten ivm een zeer ernstige ziekte van zijn 3e zoon. Zijn werk is voor een vooralsnog onbepaalde tijd opgeschort.

Er gaan geruchten in het dorp dat Frank Liebregts zou afbouwen. Dit is helemaal niet het geval. De enige reden van zijn uitval is het onvermogen om vooralsnog langer dan 1,5 uur aaneengesloten te werken als gevolg van de lange nasleep van zijn ernstige Covid-19 ziekteperiode.


Zijn uw gegevens nog actueel?

Er zijn omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van spoedsituaties, bij verwijzingen en bij lab- en röntgen-uitslagen, dat het belangrijk is dat we snel contact op kunnen nemen met patiënten. het komt dan regelmatig voor dat we mensen niet kunnen bereiken omdat hun mobiele nummer gewijzigd is, of dat hun telefonische huisaansluiting is vervallen, of omdat ze zijn verhuisd.  Controleert U alstublieft of uw gegevens, en in het bijzonder het telefoonnummer dat bij ons bekend is, nog actueel zijn!

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Mw S Feijen

Dhr. AFM Liebregts

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg, MANP

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons, HBO-opgeleid

Mw K van Rooij, Verpleegkundige VVOC

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt, Diabetes verpleegkundige

Mw C de Leest, HBO-opgeleid

Mw M Lurken, Verpleegkundige

Mw G Raats-Simons, HBO-opgeleid

Mw Drs. F Smeets , Pedagoog

Dhr. Drs. A Verberne, Psycholoog

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij, Verpleegkundige VVOC

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin