college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Nieuws uit onze praktijk

 

 Covidvaccinatie

Binnen onze praktijk hebben alle patiënten geboren in de jaren 1956 t/m 1960 hun eerste vaccinatie gehad, uitgezonderd zij die hun vaccin hebben teruggegeven. Ook alle kwetsbare patiënten (diegenen met een verminderde afweer en zij die door ziekte een verhoogde kans op IC-opname en/of overlijden hebben) uit onze praktijk zijn inmiddels gevaccineerd. 
NB. Ik heb vanwege de opschortingen van overheidswege de geplande vaccinaties tijdens het Pinksterweekend moeten laten vervallen. Alle met Pinksteren geplande patiënten krijgen een telefonische uitnodiging door mij voor een nieuw vaccinatietijdstip
We hebben een speciaal Covid-telefoonnummer: 06-13343494. Via dit nummer heb ik een wachtlijst geopend waarop eenieder die een vaccinatie zou wensen dit aan mij door kan geven. Hoewel iedereen welkom is voor plaatsing op de wachtlijst roep ik in het bijzonder die patiënten op die kwetsbaar zijn en tot dusver om een of andere reden niet gevaccineerd zijn. Ook roep ik in het bijzonder diegenen op die in vitale beroepen werken zoals politie, brandweer, onderwijs en zorg voor zover nog niet gevaccineerd.  Ik kan helaas de plaatsing van een vaccinatie niet garanderen als er overboeking van de wachtlijst is. Als er overboeking is opgetreden dan zal ik zo spoedig mogelijk de wachtlijst sluiten en iedereen die niet meer in aanmerking kan komen persoonlijk hierover berichten.
NB. Omdat onze assistentes zich niet bezig houden met de planning heeft het geen zin om hierover rechtstreeks naar het praktijknummer te bellen.

 

Update 30-04-2021

Ik las deze ochtend in het Eindhovens Dagblad dat in de regio Eindhoven alle kwetsbare mensen onder de zestig zullen worden gevaccineerd. Dit zijn volgens de definitie van het RIVM alle mensen die normaal gesproken in aanmerking komen voor de griepspuit. Ze krijgen hiertoe tussen 3 en 18 mei een uitnodiging. "Aanvankelijk zouden de huisartsen deze groep inenten, maar dingen liepen anders dan verwacht". "Uit praktische overwegingen is nu landelijk besloten het vaccineren door de GGD'en te laten doen". "Als huisartsen verzorgen we alleen de selectie van de groep waar het om gaat". "Het RIVM vraagt huisartsen om adressenlijsten door te geven aan het bedrijf DMDR, dat vervolgens verspreid over een aantal dagen de uitnodigingen verstuurt. Dit moet voorkomen dat de GGD-telefooncentrale verstopt raakt". 

In onze eigen praktijk zijn naar mijn beste weten alle kwetsbare mensen van onder en van boven de zestig die dat wensen al door ons gevaccineerd. Ik roep diegenen die onder deze groep vallen en tot dusver niet door ons zijn opgeroepen om zich zo snel mogelijk te melden. Gelet op de slechte werking van de GGD-telefooncentrales en de stroperigheid van de vaccinatieprocedure vanuit de overheid verwacht ik nog wel enkele beren op de weg voordat de door hen geplande vaccinaties gebeurd zijn.

Wat betreft het doorgeven van adressenlijsten aan het bedrijf DMDR had ik niet veel keus: de eis was dat deze lijsten binnen twee dagen moesten worden overgedragen. En bij weigerachtigheid hiertoe zou ik mijn hoofd te ver boven het maaiveld uitgestoken hebben wat de aandacht van het RIVM en de Inspectie zou hebben getrokken. Dit zou maatregelen van hun kant uit tot gevolg kunnen hebben waardoor mijn mogelijkheid om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te vaccineren zou zijn weggenomen. Het gevolg hiervan zou weer zijn dat een aantal patiënten uit mijn praktijk in een moeizaam GGD-traject terecht zouden komen, zoals in de regio Eindhoven kennelijk het geval is, waarbij het de vraag zal zijn of iedereen die meent in aanmerking te komen inderdaad gevaccineerd zal worden, en in ieder geval niet zo snel mogelijk.

Ik verfoei het feit dat persoonlijke gegevens van patiënten door toedoen van een RIVM-opdracht in handen van een commercieel bedrijf terecht zijn gekomen. De meeste mensen in onze praktijk die straks een brief van dit bedrijf ontvangen zijn gelukkig al door ons zijn gevaccineerd. De door ons al gevaccineerde patiënten kunnen deze brief dus negeren. Ik weet dat mensen zich ernstig aan dit ongevraagd overdragen van privacygevoelige gegevens zullen ergeren, te meer omdat de overheid een beruchte reputatie heeft m.b.t. het "lekken" van gegevens. Ik excuseer me oprecht maar ik had naar mening geen andere keus om te voorkomen dat mijn hele beleid om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te vaccineren anders door de overheid de nek zou worden omgedraaid.

 

Update 26-04-2021

Het stuk onbenul wat zich minister noemt heeft vandaag wederom onzin uitgekraamd: hij is er achter gekomen dat 50 tot 60-jarigen net zo weinig risico lopen dan boven de zestig en dat de leeftijdsgrens dus verlaagd kan worden. Binnenkort zal blijken dat de 40 tot 50-jarigen net zo weinig risico lopen als de ouderen en dat de leeftijdsgrens verder omlaag kan. En uiteindelijk zal men het Europese Medicijn Agentschap EMA moeten volgen in haar advies dat vooralsnog overslaan van 40-minners gelet op het zeer minimale risico (wat vergelijkbaar is met de kinder- en reizigersvaccins) zeer ongepast is en leidt tot meer ellende. Ook heeft hij in de media uitgekraamd dat een herhaalvaccin sneller gegeven zou moeten worden omdat we dan meer vaccins zouden overhouden. Maar als je het herhaalvaccin sneller geeft dan wordt de voorraad vaccins kleiner: zo'n figuur bepaalt ons beleid. Ook is de uiteindelijke bescherming van de gevaccineerde mensen bij een te snel gegeven herhaalvaccin minder, wat dus leidt tot verlenging van de crisis. Ik ga er van uit dat hij in alle hectiek niet meer weet wat hij zegt.

Update 24-04-2021 

Ik trof tot mijn afgrijzen vandaag 2 artikelen aan van dhr. van Delden, als chef vaccinaties bij het RIVM direct verantwoordelijk voor het vaccinatiebeheer in Nederland. Zie de toevoegde bijlage voor een van de artikelen. Deze heer van Delden heeft na zijn studie Maatschappelijk Werk een studie bedrijfskunde op Nijenrode gevolgd. Hij adviseert in deze dhr. de Jonge, een ex-onderwijzer die een uitstekend netwerker is en daarom eerst wethouder in Rotterdam werd en nadien ten gevolge van onderlinge krachtwerking binnen het CDA minister is geworden. Deze twee heren -die beide geen medische achtergrond hebben- die geen weet hebben van hoe een vaccinatie werkt en mijns inziens ook niet weten wat een pandemie inhoudt, hebben besloten dat een vaccin waarvan alle "ins en outs" sinds 50 jaar bekend zijn, en dat bij 1 op 100.000 een ernstige bijwerking geeft (vaak niet dodelijk) bij het grofvuil te gooien. Dit ten voordele van Pfizer of Moderna, waarvan deze meneer in zijn onkunde zegt dat hij dit vaccin ook liever zou hebben, maar wat een geheel ander type vaccin is: NB. dit type is 1.5 jaar geleden pas ontwikkeld en de bijwerkingen van Pfizer en Moderna op iets langere termijn zijn NIET bekend. 

Door deze publicatie wordt de motivatie bij mensen om zich nog door huisartsen te laten vaccineren (zij hebben het Pfizer of Moderna-vaccin niet) de bodem ingeslagen. Dit betekent in de praktijk dat veel mensen door angst die met deze publicaties is ontstaan zich niet meer met Astra Zeneca willen laten inenten. Deze vaccinaties moeten vervolgens met een Pfizervaccin worden opgevangen door GGD's waarvan de inefficiëntie in de vaccinatiecampagne tot dusver (kijk naar de hoogbejaarden) ruimschoots is bewezen. De lock-down zal daarom langer duren vanwege vertraging ivm deze inefficiëntie; en wanneer deze toch wordt versoepeld heeft dit meer Covid-doden als gevolg. Binnenkort komt ook het Janssen-vaccin op de markt wat exact hetzelfde bijwerkingenprofiel als Astra Zeneca heeft. Deze zelfde bijwerkingen zullen ongetwijfeld van overheidswege worden verzwegen in de hoop de campagne te redden. De angstcampagne in de media waar van Delden nu aan bijdraagt gebeurt vanwege een ernstige bijwerking van 1 op de 100.000 (en 1 overlijden in totaal in Nederland hierdoor) bij Astra Zeneca. Dit terwijl mensen die niet gevaccineerd zijn een veel grotere kans lopen op een IC-opname en eventueel overlijden dan bij vaccinatie. Inmiddels zullen er mensen die door de angstzaaierij geen vaccin meer willen op de IC belanden of overlijden (door Covid of of mensen met een andere ernstige ziekte die door de belasting met Covid nu niet geholpen kunnen worden) en belanden onze winkeliers en de horeca aan de bedelstaf.

Het enige parool is VACCINEREN VACCINEREN VACCINEREN zoals ook aangegeven door IC-arts Gommers, dhr. Kuijpers en internist Marcel Levi uit Londen. In Engeland, waar kennelijk geen onkundige stoethaspels het beleid bepalen, zijn inmiddels met het Astra Zeneca vaccin als "werkpaard" met nauwelijks opgetreden bijwerkingen 30 miljoen mensen gevaccineerd. Het nieuws vertelt ons dat daar de maatschappij weer geleidelijk geopend kan worden. 

Van Delden meldt dat honderdduizenden overgebleven vaccins naar ontwikkelingslanden gestuurd gaan worden. Maar als hij toch meent dat dit vaccin gevaarlijk is, waarom zadelt hij arme landen dan met dit vaccin op? Zijn de mensen daar dan goed genoeg om een volgens van Delden "gevaarlijk vaccin" wel te krijgen? Verder zijn enkele honderdduizenden vaccins die dhr. van Delden naar de derde wereld wil sturen gezien de miljarden mensen daar zelfs geen druppel op de gloeiende plaat. Verder weigeren de farmaceutische concerns hun intellectuele eigendomsrecht op de vaccins (die ze overigens met veel financiële steun vanuit overheden hebben ontwikkeld) op te geven, zodat de plaatselijke fabrikanten in de ontwikkelingslanden (met name India, Zuid Afrika en Brazilië) geen vaccins mogen produceren. Tegelijkertijd rekenen de concerns de hoofdprijs voor levering aan landen in de derde wereld zodat deze ze onmogelijk zelf kunnen kopen en komen de beloofde leveringen vanuit het Westen niet op gang omdat de vaccins daar worden achtergehouden voor vaccinatie aan eigen burgers. Inmiddels wordt de fabrikanten uit India (die nota bene een groot deel van de medicijnen voor de Nederlandse apotheken leveren!) de mogelijkheid ontnomen om voor hun eigen burgers voldoende vaccins te produceren. De gevolgen daarvan in overlijdens en menselijke ellende in India zien we elke dag in de media. De virusvarianten in de ontwikkelingslanden zullen zich blijven ontwikkelen omdat aan deze landen de facto het vaccineren onmogelijk wordt gemaakt. Door deze nieuwe virus-varianten uit de derde wereld zal een jaarlijks Covid-vaccinatie voor alle wereldburgers nodig worden. Drie keer raden welke partijen hier "in goud verpakt" garen bij gaan spinnen.

Ik heb daarom het volgende besloten: ik zal de mij ter beschikking staande -voor iedereen (ook voor vrouwen <60!) volstrekt veilige vaccins- blijven vaccineren voor kwetsbaren en voor mensen uit de voorgeschreven leeftijdsgroep. En verder zal ik ook het maximale aantal mensen uit mijn praktijk, voor zover ze nog Covid-vaccinatie via de huisarts willen, een vaccin geven zo lang ik ze nog kan bedienen.

Ik ga me volledig gaan distantiëren van deze vaccinatiecampagne zoals die nu namens de overheid door roekeloze en onbekwame mensen wordt geleid

NOS: naar aanleiding van de verklaring van de LHV (over het gebrek aan goede communicatie over Astra Zeneca waardoor onrust bij artsen en patienten) zegt het RIVM de ontstane onrust onder huisartsen te betreuren: "Het is niet de bedoeling om hen ongerust te maken. We hebben elkaar heel hard nodig", aldus een woordvoerder van het RIVM tegen de NOS.

Ik ga uit uit van het volgende: 1) de vaccinatiecampagne onder de hoede van de GGD gaat niet lukken ivm gebrek aan deskundige mankracht aangezien deze in vele jaren kapot bezuinigd is en nooit binnen enkele maanden weer kan worden opgetuigd. Dit zal volledige vaccinatie bij de bevolking vertragen tot en met het najaar en wellicht komende winter. Hierdoor zal de samenleving geblokkeerd blijven. 2) met de op dit moment beschikbare vaccins, er is nu voldoende Pfizervaccin, had een veel hoger percentage van de bevolking al gevaccineerd kunnen zijn. Want elk beschikbaar vaccin van welk type dan ook moet nl. zo snel mogelijk worden gebruikt. Dat dit niet gebeurd is komt door structureel wantrouwen bij de overheid dat huisartsen en ziekenhuizen de Pfizer-vaccins langer dan 3 dagen (de maximale termijn dat ze uit de vriezer mogen) in een gewone koelkast gaan opslaan. De overheid gaat dan uit van onwetendheid bij deze partijen. Maar deze zijn voldoende bekwaam en niet gek! 3) er is vanuit de overheid en de media ten onrechte groot wantrouwen gewekt tegen de "gewone" vaccins (Janssen en Astra Zeneca) vanwege een bijwerking die 1 op de 100.000 voorkomt en waaraan tot dusver in Nederland 1 jonge vrouw is overleden. Daarom is de volledige vaccinatie van alle 60-minners stilgelegd! Dit is "van de pot gerukt". Inmiddels zijn er mensen die vanwege de het opblazen van bijwerkingen (hierdoor 1 overledene in Nederland, bij het doormaken van Covid zijn het er zoals bekend meer) niet meer met een "gewoon vaccin" gevaccineerd WILLEN worden. Ze kiezen liever voor een mRNA-vaccin wat pas 1,5 jaar bestaat, waar we dus nog weinig van weten en waarvan de bijwerkingen op wat langere termijn nog volstrekt onbekend zijn. Het zij zo.

Mijn beleid is als volgt: Ik zal me van alle adviezen en maatregelen van overheid en RIVM niets meer aantrekken en ik ga mijn eigen plan trekken in overeenstemming met mijn eigen geweten en met de Eed van Hippocrates. Ik ga mijn eigen patiënten over de komst van het vaccin inlichten maar ik ga geen moeite meer doen om bij weigering iemand proberen te overtuigen toch dit vaccin te komen halen. Als mensen liever geen Astra Zeneca vaccinatie meer willen? "Graag of niet". Willen ze een Janssen-vaccin (wat overigens hetzelfde bijwerkingenprofiel heeft) dan zullen ze moeten wachten, waarschijnlijk op een oproep van de GGD ergens in de komende maanden want ik denk niet dat ik dit vaccin ter beschikking krijg. Mochten er onvoldoende kandidaten in mijn praktijk zijn uit de voorgeschreven leeftijdsgroep, de kwetsbaren en de voor de maatschappij vitale beroepen (zoals politie en onderwijs) dan zal ik moeite doen om alle aan mij beschikbaar gestelde vaccins toch toe te dienen aan belangstellenden, ook aan 60-minners en mensen van buiten het officiële oproepschema. Desnoods ga ik maar mensen vaccineren van buiten mijn praktijk die belangstelling hebben, los van het door de overheid voorgeschreven vaccinatieschema.

 

Update 23-04-2021

De vaccins voor het geboortejaar 1961 zullen binnenkort arriveren. De huisartsen krijgen alleen de beschikking over het Astra-Zeneca-vaccin; de huisartsen zijn om voor mij ondoorgrondelijke redenen uitgesloten van het vaccineren met het Pfizer of het Moderna-vaccin. Omdat wij geen invloed op de keuze van het vaccin kunnen uitoefenen heeft het geen zin om bij onze praktijk op vaccinatie met een van de laatsten aan te dringen.

Dankzij het zeer warrige beleid van deze minister (een op dit terrein onbekwame narcistische ex-onderwijzer uit Rotterdam die via de media regelmatig tegenstrijdige maatregelen uitkraamt) is er ten onrechte wantrouwen gewekt ten aanzien van het Astra-Zeneca-vaccin; dit vanwege een bijwerking die bij 1 op de 100.000 mensen ontstaat. Deze zelfde bijwerking treedt overigens ook op bij het aan het veel op Astra Zeneca lijkende Janssen-vaccin. De minister accepteert daarmee dat meer mensen aan Covid zullen bezwijken die niet gevaccineerd willen worden omdat ze door de overheid onterecht bang gemaakt zijn. Want dezelfde bloedstollingsproblemen, die zeer zeldzaam bij vaccinatie ontstaan, komen namelijk veel vaker voor wanneer mensen daadwerkelijk de ziekte Covid krijgen. Een ander gevolg van het wanbeleid tot dusver is dat door de opgewekte ongefundeerde angst het percentage gevaccineerden in de bevolking langzamer stijgt dan mogelijk was. Dit heeft weer een desastreuze impact op de mogelijkheid om snel de maatschappij weer te openen met allerlei psychische en economische ellende als gevolg hiervan. En de extra economische stimuleringsmaatregelen die hierdoor genomen moeten worden krijgt de bevolking tzt weer in de vorm van extra bezuinigingen (die het voorzieningenniveau weer gaan verlagen) op ons bordje. De Jonge kan zich niet verschuilen achter de adviezen van het OMT of de Gezondheidsraad omdat hij degene is die uiteindelijk de beslissingen neemt. Hij is dus als persoon verantwoordelijk voor de haperende vaccinatiecampagne. In Groot Brittannië is dit beter geregeld: dankzij een beter inkoopbeleid en een zeer snel begonnen en voortvarende vaccinatie met Astra-Zeneca is de epidemie daar nu al bedwongen en kan de maatschappij weer open. Bij deze grootscheepse vaccinatiecampagne van tot nu toe 30 miljoen mensen zijn in Groot Brittannië met Astra Zeneca extreem weinig ernstige of dodelijke complicaties geconstateerd.

Deze onbekwame minister heeft bovendien bepaald dat mensen onder de 60 geen Astra-Zeneca meer mogen krijgen. NB. Twee maanden geleden verordonneerde hij nog dat mensen boven de 65 jaar geen Astra-Zeneca-vaccinatie mochten krijgen!  Dit omdat jonge vrouwen meer kans op een stollingsincident zouden hebben (1 op 100.000) bij een voor hen laag Covid-sterfterisico. Maar dit sterfterisico voor jonge vrouwen is in geval van het daadwerkelijk krijgen van Covid in ieder geval veel hoger dan de kans op deze bijwerking van 1 op 100.000 bij vaccinatie. Het is me in deze context ook onduidelijk waarom mannen en de oudere vrouwen van 45 tot 60 jaar,  categorieën die beide geen extra risico op een stollingsstoornis bij vaccinatie hebben maar wel een veel hoger sterfterisico op Covid hebben, dan ook niet met Astra gevaccineerd zouden mogen worden. Bovendien hebben veel jonge vrouwen in hun verleden gerookt of de pil gebruikt die bij gebruik een veel hoger risico op stollingsproblemen hebben gegeven. Ik vind het onwaarschijnlijk dat deze categorie nu plotseling groot gevaar zou lopen waar ze eerder al zonder problemen het veel hogere risico op een stollingsincident door de pil en/of roken al hebben doorstaan. De vaccinatie van honderdduizenden mensen wordt dus compleet stilgelegd vanwege een zeer sporadische complicatie die ook alleen nog bij een specifieke categorie van mensen (jonge vrouwen) voorkomt. 

De GGD wordt grootschalig ingeschakeld om de komende maanden te vaccineren want huisartsen en ziekenhuizen zouden het te druk hebben!! We weten waar dit toe leidt: veel mensen kunnen bevestigen dat de GGD-campagne warrig en traag verloopt. Dit kan ook niet anders omdat de GGD's in de afgelopen tientallen jaren als nutsvoorziening compleet zijn "kapot bezuinigd". Dhr Kuipers van het OMT heeft enkele weken geleden in de media gemeld dat ziekenhuizen in staat zouden zijn om binnen een week een miljoen mensen te vaccineren! Maar dit mag niet want "ze hebben het te druk" volgens de autoriteiten. Ook kunnen huisartsen de kandidaten voor de griepspuit, die ze al kennen en die ook voor Covid een risicogroep vormen, binnen enkele dagen vaccineren. Maar ook huisartsen kunnen dit volgens de autoriteiten niet, "anders wordt de belasting op de praktijken te groot".

Omdat ik als huisarts alleen met Astra Zeneca mag vaccineren zal ik geconfronteerd worden met een aantal afzeggingen omdat mensen en met name jonge vrouwen bang zijn gemaakt en daarom geen vaccinatie meer durven te halen. Ze zullen willen wachten op het Janssen-vaccin terwijl dit hetzelfde risicoprofiel heeft. Dit betekent dat we mogelijkerwijs een aantal vaccins bij deze categorieën niet kunnen zetten. Tegelijkertijd zijn er allerlei mensen (bijvoorbeeld in essentiële beroepen zoals politie, brandweer en onderwijs, en in contactberoepen zoals de horeca) die dolgraag gevaccineerd zouden willen worden. Ik ga een reservelijst maken zodat als er spillage van vaccins zou ontstaan waarbij halfvolle ampullen weggegooid zouden moeten worden ik mensen uit deze lijst kan oproepen. Mocht u daarvoor in aanmerking willen komen dan kunt u bellen met 06-13343494, u wordt dan met mij doorverbonden. De assistente gaat niet over de planning, het heeft dus geen zin hierover met de praktijk te bellen. Ook kan ik vaccinatie van belangstellenden niet garanderen omdat ik afhankelijk ben van de nog niet bekende spillage van halflege ampullen.

 

Misleidende informatie in de media 

15-4-2021: in de afgelopen week is allerlei onjuiste informatie via de media (o.a. via een journalist van NOS-Nieuwsuur en via Radar) verspreid.

Nieuwsuur: dat het zeldzame Moderna-vaccin niet meer beschikbaar was voor een aantal ouderen, die vervolgens zijn overleden. Dit omdat alle 14.000 huisartsen al met het Moderna-vaccin waren gevaccineerd omdat ze voorrang kregen op de kwetsbare ouderen vanwege een sterke lobby door de huisartsen-organisaties. Dit is bull-shit !! De waarheid is dat naar mijn beste weten niet alle huisartsen (met name niet in de noordelijke provincies) zijn gevaccineerd, en dat alle huisartsen die een vaccinatie hebben gehad (in ieder geval in ZO-Brabant en Limburg) met het Pfizervaccin zijn gevaccineerd. Het misverstand hierover bij de Nieuwsuur-journalist is ontstaan omdat minister de Jonge in januari j.l. heeft uitgekraamd dat huisartsen met het Moderna-vaccin zouden worden gevaccineerd. Dit is niet gebeurd: de eerste mij bekende personen die een Moderna-vaccin hebben gehad zijn Limburgse IC-medewerkers (in januari  j.l); en op dit moment krijgen uiterst kwetsbare patiënten het Moderna-vaccin via hun specialist  -> Nieuwsuur vertelt een 100%-onzin verhaal van een onderzoeksjournalist die zijn huiswerk niet behoorlijk heeft gedaan en hiermee anderen ten onrechte zwart maakt.

Radar:  de huisartsen zouden de Astra Zeneca-vaccins aan de straatstenen niet kwijt kunnen (slechts 30% van de mensen in achterstandswijken komen opdagen) en ze zijn daarom maar kennissen/ familieleden/ belangstellenden gaan vaccineren. Dit gegeven klopt alleen voor enkele achterstandswijken in Rotterdam, waar treurig genoeg juist heel kwetsbare mensen wonen die door voor hen onbegrijpelijke informatie vanuit de overheid en dito onbegrijpelijke maatregelen vanuit het ministerie bang zijn geworden. Er zouden volgens Radar door Nederlandse huisartsen zelfs reservelijsten zijn gemaakt  waar belangstellenden voor het Astra Zeneca-vaccin op in zouden kunnen tekenen. In werkelijkheid bestaan de genoemde reservelijsten alleen in België en nergens in Nederland. En tot dusver is alleen grootschalig gevaccineerd in Zuid Nederland  waarbij alle vaccins voor de leeftijdsgroepen die door de minister waren geselecteerd zijn gebruikt, en met de overgebleven vaccins hebben we onze meest kwetsbare patiënten (die met kanker of andere ernstige ziekten) geholpen. Ook de Radar-uitzending bestaat dus grotendeels uit onzin. Er bestaat wel de mogelijkheid dat huisartsen de officiële richtlijnen van dhr de Jonge gaan negeren en hun eigen pad gaan kiezen, waarbij het instellen van een oproeplijst voor belangstellenden uit hun praktijk een goede optie kan zijn.

Informatie door overheden: de minister had aanvankelijk opgedragen om alleen mensen < 65jaar mat Astra te vaccineren want "vanaf 65 jaar zou het vaccin gevaarlijk zijn" . Door dit waandenkbeeld zijn de 65-plussers ,die veel kwetsbaarder zijn dan de jongeren, overgeslagen. En nu zou Astra plotseling voor 60-minners gevaarlijk zijn geworden vanwege een bijwerking die voor een op 100.000 60-minners gevaarlijk is. Tegelijkertijd is volgens de minister Astra nu juist weer voor 65-plussers veilig bevonden! Dit op advies van de vergadertijgers en kamergeleerden van het OMT die door hun per week  uitgebrachte onderlinge verschillende en tegenstrijdige adviezen ongeloofwaardig zijn geworden. Er wordt in Nederland niet doorgepakt zoals in Engeland en nu in de V.S. Voor dit wanbeleid zijn alleen degenen die in het kabinet de beslissingen nemen verantwoordelijk. En volgens de voorzitter van de Europese Commissie zouden het Pfizer- en het Moderna-vaccin veel veiliger zijn dan de klassieke vaccins en deze zouden dus bij voorkeur aangeschaft moeten worden. Maar van deze nieuwe m-RNA vaccins zijn slechts gegevens van het laatste jaar bekend en het is dus nog onduidelijk of er nog bijwerkingen op langere termijn gaan optreden. Ook hier is dus sprake van slecht beleid, nu in de E.U., op basis van onnadenkendheid en korte termijn denken bij beleidsmakers. Op het moment dat werkers uit het veld waarschuwen voor de impact van overheidsmaatregelen waardoor ze als uiterste consequentie vaccins moeten gaan weggooien worden ze door dhr. de Jonge in de media voor dom versleten en openlijk belachelijk gemaakt.

Ik ben op basis van al het voorgaande niet meer bereid om de overheid in haar Corona-beleid te volgen. 

Voor mijn eerder uitgebrachte corona-updates kunt u hier klikken.

 

Nieuwe huisarts : SIMONE FEIJEN

We hebben mw. Simone Feijen per 18 januari met vreugde in ons team mogen verwelkomen. Lees meer...

 

Een nieuw elan

Met de komst van Simone is ons artsenteam weer compleet. Er is een zeer ervaren, deskundig en soepel lopend assistententeam. We hebben in het praktijkgebouw een comfortabele en gezellige werk- en verblijfruimte gemaakt. Ook zijn hier nuttige extra voorzieningen zoals een dagelijks afnamelab. De spreekuurplanning is vernieuwd waardoor wachttijden veel minder zullen optreden. Lees meer...

 

Ziekte van dokter Liebregts 

Hij is zelf vanaf 24 december geveld door Corona. Na een ziekteperiode met bedrust tot in de 3e week van januari is hij na een aanvankelijk traag herstel nu duidelijk aan de beterende hand . Zijn genezing is zodanig dat het op dit moment de verwachting is dat hij eind februari 2021 weer voorzichtig met met zijn spreekuur kan beginnen. Hij hoopt in de maand maart weer te starten en met enkele in te plannen halve dagen naar vermogen zijn bijdrage te leveren

Update: inmiddels heb ik geprobeerd om in de eerste Corona-vaccinatieronde mee te werken waarbij gebleken is dat mijn maximale werkperiode op dit moment 1.5 uur is; daarna moet ik gaan rusten. Het herstel verloopt voorspoedig: in maart heb ik een middag in de week gewerkt, in april werk ik 2 middagen in de week. Er is in mijn spreekuur alleen plaats voor patiënten in spoedsituaties en in beperkte mate voor mensen die zich dezelfde dag melden. Ik vraag daarvoor uw begrip.

Er gaan geruchten in het dorp dat ik zou afbouwen. Dit is helemaal niet het geval. De enige reden van mijn uitval is het onvermogen om langdurig te werken in de lange nasleep na Corona.

 

Onze praktijk en het coronavirus 

Vanwege het coronavirus hebben we onze spreekuren moeten aanpassen. Lees meer...

 

Wist u dat..

Klik hier voor onze toelichting op de mogelijke kosten van uw huisartsbezoek.

Ons team

 Huisartsen:

AFM Liebregts

Mevr ML Castendijk

Mevr S Feijen

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mevr. MEHC Peijnenburg

 Assistentes:

Mevr. K van Rooij

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. W Deenen-Coolen

 Praktijkondersteuners:

Mevr. C de Leest

Mevr. G Raats-Simons

Mevr. R Lacet-Sprokholt

Mevr. M Lurken

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mevr. K van Rooij

© 2020 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin