college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Een nieuw elan

Met de komst van Simone Feijen is ons artsenteam compleet. Simone heeft een zeer ruime praktijkervaring als huisarts, opgedaan in een aantal artsenpraktijken waar ze gedurende langere perioden als huisarts-waarnemer gewerkt heeft. Ook heeft ze enkele jaren ervaring in de kindergeneeskunde. 

Onze praktijk is vitaal en heeft een gezellig en deskundig team met veel extra praktijkondersteuning en capaciteit. Daarom is het onze doelstelling om als praktijk weer te gaan groeien. Gelet op de belangstellingssfeer van de artsen worden met name aanstaande ouders en jonge gezinnen met kinderen uitgenodigd om zich in onze praktijk als patiënt aan te melden.


Nog meer deskundigheid in onze praktijk 

Er is in dit land een groot tekort aan hulp- en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen in het eerste stadium van dementie. Door de afbraak in de ouderenzorg (w.o. het sluiten van de verzorgingshuizen) op basis van "zo lang mogelijk maximale zelfstandigheid voor ouderen" en "waar mogelijk geen professionele maar mantelzorg" zijn juist deze mensen in de kou blijven staan. Ze worden de dupe van de slechte beoordeling door ambtenarij zoals het CIZ en blijven in zo lang op wachtlijsten staan dat hun familieleden er letterlijk onder bezwijken. Om situaties zoals deze te voorkomen heeft onze praktijk de psycholoog Aart Verberne aangetrokken, een allround psycholoog met o.a. veel ervaring op het terrein van de ouderenzorg, die in samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde van de Ananz Zorggroep de zorg aan onze dementerende patiënten gaat optimaliseren.


Ziekte van dokter Liebregts

Hij is zelf vanaf 24 december geveld door Covid-19, "Corona". Na een ziekteperiode in bed tot in de 3e week van januari is hij na een aanvankelijk traag herstel nu duidelijk aan de beterende hand.

Hij is nu zijn werktijden aan het opbouwen aan de hand van zijn conditie en zijn herstel verloopt geleidelijk maar steeds in de goede richting: hij houdt in de maand juni drie halve dagen spreekuur en zijn werkperioden worden steeds langer . Hij zal dus naar zijn vermogen een steeds grotere bijdrage kunnen leveren aan de praktijk. Omdat hij een werkperspectief van enkele dagen heeft is er in zijn spreekuur vooral plaats voor patiënten in spoedsituaties, mensen die zich dezelfde dag melden, en in mindere mate voor mensen die alleen door dokter Liebregts zelf gezien willen worden. We vragen hiervoor uw begrip.

Er gaan geruchten in het dorp dat Frank Liebregts zou afbouwen. Dit is helemaal niet het geval. De enige reden van zijn uitval is het onvermogen om vooralsnog langer dan 1,5 uur aaneengesloten te werken als gevolg van de lange nasleep van zijn ernstige Covid-19 ziekteperiode.

PS. Dokter Liebregts heeft helaas vanaf 20 juni zijn revalidatie stil moeten zetten ivm een zeer ernstige ziekte van zijn 3e zoon. Hij zal zijn werk als gevolg hiervan voor enkele weken opschorten.


Zijn uw gegevens nog actueel?

Er zijn omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van spoedsituaties, bij verwijzingen en bij lab- en röntgen-uitslagen, dat het belangrijk is dat we snel contact op kunnen nemen met patiënten. Het komt dan regelmatig voor dat we mensen niet kunnen bereiken omdat hun mobiele nummer gewijzigd is, of dat hun telefonische huisaansluiting is vervallen, of omdat ze zijn verhuisd.  Controleert U alstublieft of uw gegevens, en in het bijzonder het telefoonnummer dat bij ons bekend is, nog actueel zijn!

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Mw S Feijen

Dhr. AFM Liebregts

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg, MANP

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons, HBO-opgeleid

Mw K van Rooij, Verpleegkundige

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt, Diabetes verpleegkundige

Mw C de Leest, HBO-opgeleid

Mw M Lurken, Verpleegkundige

Mw G Raats-Simons, HBO-opgeleid

Dhr. Drs. A Verberne, Psycholoog

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij, Verpleegkundige VVOC

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin